900 000 barn föds med missbildningar i Kina varje år
Huang Xiangyi hjälper sin sjuårige son Huang Zhouxiang, som har en CP-skada, att gå den 26 oktober 2009. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Kina är ett land med ”hög andel barn som föds med missbildningar”, tillkännagav kommunistpartiets hälsoministerium den 12 september, vilket är Kinas nationella dag för förebyggande av missbildningar hos barn.

Varje år föds uppskattningsvis 900 000 barn med missbildningar, vilket är 5,6 procent av alla födslar i landet. Det är den näst största orsaken till dödsfall bland barn i Kina, enligt hälsoministeriet.

Analytiker menar att det här fenomenet är kopplat till föroreningar och osäker mat. Läkare och kommentatorer menar att brister i regelverket och korruption inom den kinesiska regimen gör att man inte bryr sig om sociala problem som försätter allmänheten i fara.

Hälsoministeriets rapport citerade Världshälsoorganisationens bedömning, där man hävdar att andelen barn som föds i Kina ligger nära genomsnittet för länder med medelhöga inkomstnivåer, på omkring 5,6 procent. En närmare analys avslöjar att missbildningar vid födseln steg till andra plats på listan över dödsfall bland barn, med 19,1 procent av dödsfallen. Det är en ökning från år 2000 när missbildningar låg på fjärde plats.

Rapporten betonade att ”medfödda missbildningar varierar och har en komplex etiologi, och vissa effektiva motåtgärder har ännu inte genomförts i stor skala.”

De flesta medfödda missbildningar uppstår under graviditetens tre första månader, när barnets organ utvecklas, och de anses orsakas av en komplex blandning av olika faktorer, såsom genetik och miljö, enligt USA:s centrum för sjkudomskontroll.

I Kina föds ett missbildat barn var trettionde sekund, vilket är omkring 20 procent av alla missbildade barn som föds i världen per år.

Doktor Hu Zongyi vid USA:s nationella hälsoinstitut sade att miljöföroreningar är en faktor som inte kan ignoreras i det här sammanhanget, men att det behövs mer forskning för att ta reda på hur stort problemet är, enligt rapport från Radio Free Asia (RFA).

– Rent intuitivt tror jag att allvarligt förorenade miljöer och missbruk är en faktor i Kina; problemen med förorenat mjölkpulver, fläsk och miljöföroreningar är allvarliga. Men från ett vetenskapligt perspektiv behövs fler studier för att fastställa hur pass mycket det här kan påverka när det gäller medfödda missbildningar, sade Hu.

Liao Can
, biträdande chef på Guangzhous kvinno- och barnhälsovärdscentrum sade att det är en missuppfattning att kvaliteten på maten i Kina är en huvudfaktor bakom missbildningar, enligt en artikel av RFA som publicerades i mars i år.

Hon anser att ökningen av missbildningar i Kina främst beror på att teknologin förfinats, så att fler onormala embryon upptäcks.

Doktor Tan Wei sade emellertid i en intervju med New Tang Dynasty (NTD) Television att missbildningarna beror på ökande miljöföroreningar och giftig mat.

– En faktor är skadlig påverkan från exempelvis vattenföroreningar, den snabba industrialiseringen, för omfattande brytning av järn och kol, men även genmodifierad mat som inte har kontrollerats officiellt, sade Tan.

– En annan faktor är material som används i heminredning. Om det inte håller tillräckligt hög standard kan det innehålla för höga halter av formaldehyd och fenol, som också kan leda till missbildningar hos barn, tillade han.

Den kinesiska miljöexperten Qin Qiang sade att vattenföroreningar inte ska ignoreras. Det är föroreningar som människor infört i systemet, sade Qin till NTD.

– Avloppsvattnet från konstgödningsfabriker och pappersbruk i stora städer har aldrig renats. Det innehåller bly, aluminium och desinfektionsmedel, som alla är cancerogena ämnen. Mat spelar också en roll.

Det finns en folksång som är populär i Kina just nu som handlar om hur vanligt det är med giftig mat. Texten lyder:

”Vi äter ris som polerats med paraffinolja
Vi äter skinka som dränkts i bekämpningsmedel
Vi äter ankägg och pepparsåser som förskönats med fettlösliga färger
Köttgrytegrönsaker konserveras med formalin för att de ska hålla sig färska
Svamp och konserverade dadlar duschas med svavel för att se ljusa ut
Torkad svamp dränks med kopparsulfat för att väga mer
Och till bröstmjölksersättningen har de tillsatt melamin för att höja proteinhalten”

Qin Qiang
sade att allmänhetens kritik mot den bristande livsmedelssäkerheten översvämmar kinesiska sajter. Kommunistpartiets ledare har tillgång till särskilda kanaler genom vilka de får förstklassig mat och behöver inte bry sig om matsäkerhet, enligt Qin.

– Grönsaker som har för mycket bekämpningsmedel på sig och förorenat vatten kanske inte skadar omedelbart, men de leder till långsiktiga hälsorisker. Myndigheterna har inte gett tillräcklig uppmärksamhet till den här aspekten, och inte heller har den genomsnittliga medborgaren gjort det. Allt det här leder till att det blir problem med medfödda missbildningar, sade Qin.

Enligt Tan Wei är kommunistpartiets politiska system den grundläggande orsaken till de här problemen. Eftersom regimens alla kontrollorgan genomsyras av den kollektiva korruptionen och viljan att sko sig så är det inte förvånande att man ger mycket lite uppmärksamhet till sådant som sätter allmänhetens hälsa i fara.

Översatt från engelska