88 procent röstade nej till förbud mot barnaga
Ungefär 13 000 dokumenterade barnmisshandelsfall rapporterades på Nya Zeeland under 2005, jämfört med 6000 år 2000. (photos.com)


Nya Zeeland svarade ett rungande ”nej” i fredagens folkomröstning som frågade: ”Borde smisk, såsom en del av god föräldratillrättavisning, vara straffbar i Nya Zeeland?”

Under 2007 antog den dåvarande labourregeringen, trots överväldigande motstånd från allmänheten, en lagändring som förvägrade föräldrarna rätt att använda ”rimlig bestraffning” för att disciplinera sina barn.

Motståndare till lagstiftningen samlade därefter 310 000 underskrifter på en petition och tvingade regeringen att gå med på en folkomröstning.

Folkomröstningen har kämpat mot påståenden om att en folkomröstning är onödig och att den gällande lagen fungerar väl. Det hävdades också att frågan som ställdes i omröstning var ”förvirrande” och ”bristfällig”.

I en intervju på TVNZ:s sade premiärminister John Key att folkomröstningsresultatet visade att föräldrarna är bekymrade över att bli arresterade om de ger ett barn ”lätt smisk”.

Folkomröstningen är inte bindande och trots en jordskredsseger för dem som motsätter sig ett förbud mot barnaga anses det osannolikt att regeringen ändrar lagen.

Det kan kanske bli fråga om vissa ändringar av polisens sätt att utreda anklagelser, för att föräldrarna inte ska ”kriminaliseras för att tukta barn med lätt smisk”, uppgav Key,

Lobbygruppen Family First ber dock regeringen att snarast ändra lagstiftningen så att föräldrar inte skall behandlas som brottslingar för att de tuktar sina barn med lätt smisk.

– De 87,6 procent av nyzeeländarna som röstade nej är inte människor som kräver rätt till ”misshandel” eller ”att slå” barn, sade Bob McCoskrie, nationell direktör, i ett pressmeddelande.

Folkomröstningen har attackerats av alla politiska partier utom Act Party och statligt finansierade organ inklusive familjekommissionen och Barnens kommission.

– Nyzeeländarna var irriterade över attityden av att ”vi politiker vet bättre än ni och vi lyssnar inte, sade McCoskrie.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21462/

Relaterade artiklar

Barnmisshandel utom kontroll