85 procent av dödsfallen i Kina beror på kroniska sjukdomar
Två kvinnor bär munskydd i Pekings tunnelbana. (Peter Parks/AFP/Getty Images)


85 procent av alla dödsfall i Kina beror på kroniska sjukdomar, enligt en ny rapport från Kinas hälsoministerium. För hela världen är genomsnittet emellertid klart lägre: 65 procent av dödsfallen beror på kroniska sjukdomar, enligt WHO.

“Kroniska sjukdomar har blivit ett allvarlig hälso- och samhällsproblem som hindrar våra medborgare att leva ett mer hälsosamt liv och nå en bättre ekonomisk utveckling”, konstaterar rapporten, som publicerades på Hälsoministeriets sajt den 10 juli.

Kronisk sjukdom är enligt WHO en “sjukdom som utvecklas långsamt, är ihållande och återkommande”. Hjärtsjukdomar, stroke, cancer, kroniska andningssjukdomar och diabetes är exempel på kroniska sjukdomar enligt WHO.

Nästan 260 miljoner människor i Kina lider av kroniska sjukdomar där kroniska andningssjukdomar, hjärtsjukdomar, elakartade tumörer och diabetes är de mest förekommande, enligt rapporten.

Framför allt är kroniska andningssjukdomar ett växande problem på grund av industriernas föroreningar i Kina. USA:s ambassad i Peking uppdaterar luftkvaliteten genom sitt Twitterkonto (@BeijingAir). Tidigt på morgonen den 11 juli visade Pekings luftkvalitetsindex 131 vilket anses ”ohälsosamt för känsliga grupper”. Detta är nästan tre gånger högre än andra storstäder. När rapporten skrevs hade New York 47, Paris 40 och Mexico City 46.

Kroniska sjukdomar
har ökat markant i Kina sedan regimen började med sina ekonomiska reformer i början av 1980-talet. Mellan 1986 och 1999 ökade dödsfallen relaterade till hjärtsjukdomar med mellan 200 och 300 procent för åldrarna 35-44. Siffran har fördubblats för personer i åldrarna 45-54, enligt en rapport från American Medical Association som kom 2004.

Landets arbetare är den grupp som drabbas mest av kroniska sjukdomar i Kina. Man uppskattar att Kina förlorade 126 miljarder i inkomster på grund av hjärtsjukdomar 2005. Det var dubbelt så mycket som Indien och 10 gånger mer än Storbritannien, enligt rapporten ”Preventing Chronic Diseases” från WHO.

Översatt från engelska.