82 miljoner euro till Sverige för Gudruns förödelse


EU ska betala Sverige nästan 82 miljoner euro i kompensation för kostnader som uppkommit på grund av stormen Gudrun 2005.

Pengarna kommer från EU:s solidaritetsfond (EUSF), och ska bekosta räddningsarbete, städning av katastrofområden och återställningen av infrastruktur.

Natten mellan 8 och 9 januari, 2005 drog en stormen genom norra Europa. Sverige var värst drabbat. Enligt Skogstyrelsen har stormen orsakat de största skogsskadorna på kanske 100 år. Stormfällda träd uppgick till cirka 75 miljoner kubikmeter.

Efter stormen har en rad åtgärder vidtagits för att stödja skogsägarna att bland annat ta hand om skadade virke, återplantera träd, och förebygga skadeinsekter och svampangrepp.

Stora samhällsresurser gick åt till att röja upp området, laga el- och teleledningar, samt ordna lagerplatser för virke. Skogsstyrelsen fick uppdraget från regeringen att söka kompensation från EUSF.

Totalt beslutade EU att betala nästan 93 miljoner euro till Sverige, Litauen, Estland och Lettland.