800-årigt havsgående skepp bärgat
Ett 800 år gammalt skepp som bärgades i Sydkinesiska sjön. (Foto: (The Epoch Times)


Ett 800 år gammalt kinesiskt handelsskepp bärgades helt från botten av sydkinesiska sjön och transporterades till det närliggande, nyligen konstruerade Marine Silk Road Museum i slutet av december. Man beräknar att skeppet innehåller mellan 60 000 och 80 000 arkeologiska föremål med ett sammanlagt värde på över hundra miljarder dollar.

Vraket härrör från Songdynastin och upptäcktes av ett brittiskt bärgningsföretag 1987 när man bärgade ett indiskt skepp. Arkeologer döpte det till Nanhai No.1.

Enligt preliminära undersökningar verkar handelsskeppet ha varit på väg till endera sydostasien eller mellanöstern när det sjönk. Skeppet, som har en spetsig för, är 30,4 meter långt, 9,8 meter brett och 8 meter högt (exklusive masten). Under en mindre bärgningsoperation som undervattensarkeologer genomförde 2001 fann man över 4000 porslinsföremål och föremål av guld, silver och koppar. De flesta är värdefulla och somliga är unika. De flesta är i gott skick.

Experter kallar skeppet för ”Havsgående Tun-Huang”. Man tror att bärgningen kommer ge en glimt av prakten i den kinesiska kulturens höjdpunkt under Tang- och Songdynastin. Vid den tiden var Kina det rikaste och mest utvecklade landet i världen och man exporterade sina produkter till andra länder. Experter tror att ”Nanhai No.1” är ett typiskt och trovärdigt exempel på att det existerade en ”sidenväg” även på havet. Det framstår som närmast ett mirakel att man i Kina för 800 år sedan kunde bygga ett så stort havsgående fordon.

Eftersom skeppet legat i havsvatten i flera hundra år har många saker fått gå igenom en process för att demineralisera och deoxidera dem. Vissa av föremålen i ”Nanhai No. 1” som bärgats tidigare visar tecken på sprickbildning och oxidering på ytan, på grund av saltkristallisering. Den glaserade ytan på många av porslinsartiklarna har bulor och sprickor.

För att skydda dessa värdefulla föremål kom arkeologerna på idén med ”helskeppsbärgning”, det vill säga, man förseglar hela skeppet i en jättelik genomskinlig tank, men med allt havsvatten och sediment kvar inuti. Alla föremål kommer behållas i tanken tills dess att en bättre metod kan utarbetas under de kommade fem åren. Innan dess kommer besökarna på Marine Silk Road Museum kunna se hur arkeologerna bärgar skatterna i skeppet inuti den genomskinliga tanken.

Enligt uppgift är detta den största ”helskeppssbärgningen” i världen. Tanken är 36 meter lång, 15 meter bred och 12 meter hög. Skeppet och havsvattnet och sedimentet i tanken väger sammanlagt 3 500 ton.

Översatt från version