800 000 i Henanprovinsen flyr undan radioaktivt läckage


Människor i Qixiang, inom staden Kaifengs område i Henanprovinsen, som är känd för olika vitlöksprodukter, flyr från regionen. Enligt en kinesisk bloggare har bestrålningsanläggningen i Liming råkat ut får en läcka av det radioaktiva ämnet kobolt-60. Enligt utsago inträffade olyckan i juni och lokala regimföreträdare har också flytt från regionen nyligen.

Invånarna har råkat i panik och följde de flyende tjänstemännen till grannstäderna. Från officiellt håll tar man till alla medel för att förneka detta ”rykte” och man hävdar att man gripit ”ryktesspridare”.

Limings bestrålningsanläggning använder kobolt-60 för att bestråla vitlöks- och chillipulver så de ska hålla längre. Den 7 juni trängde varor ut genom skyddet och det läckte ut radioaktivitet. Lokalbefolkning har avslöjat det hela på nätet och sagt att det radioaktiva ämnet satte eld på produkterna och att flera människor dödades i branden.

Lokalregimen i Qixian blockerade nyheten fram till den 12 juni. I den nyhet man släppte till allmänheten betonades att ”det kommer inte finnas någon säkerhetsrisk inom tre månader”.

För några dagar sedan ordnade partiet i Qixian dock transport till andra städer åt de lokala partikommittémedlemmarna och deras familjer. Den 17 juli rapporterades chefen för Qixians skatteadministration ha tagit med hela sin familj till den närbelägna staden Zhengzhou. Lokalinvånarna reagerade omedelbart på denna nyhet och flydde från sina hem i bilar, cyklar, traktorer, bussar och på andra sätt. Huvudvägarna till grannstäderna är kraftigt blockerade.

En man från trakten vid namn Wong sade till NTDTV:
– Det underliggande budskapet i nyheten har gjort att folk råkat i panik. Invånarna i Qixian har spridits överallt. De  flyr till de omkringliggande städerna. 

Lokala myndigheter har placerat ut folk på huvudvägarna för att hindra de flyende folkmassorna. Det beräknas att 800 000 personer inom 50 kilometers radie kring Qixian är på flykt. Bussbiljettpriserna till städerna omkring har dubblats från 5 till 10 yuan och i vissa fall har de kostat så mycket som 500 yuan. De flesta lokala affärer har stängt och Qixians gator är tomma. 

Henans viceguvernör Qing Yubai och Kaifengs partisekreterare Liu Changchun skyndade till Qixian den 18 juli för att hantera situationen. Den lokala regimen och experter har upprepade gånger på TV betonat att det inte förekommer något radioaktivt utsläpp och hävdar att det är ett rykte som spridits av människor som inte känner till den verkliga situationen och man uppmanar folk att återvända hem.

Större internetforum och bloggar har blockerats. Vissa kinesiska bloggare har ifrågasatt regimens trovärdighet och en skrev: ”Om regeringen noggrannt understryker att det inte finns något läckage är det högst sannolikt att det verkligen finns ett läckage.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20079/