8 miljoner brasilianska sköldpaddor invaderar Kina varje år


Den brasilianska sköldpaddan, som ursprungligen härstammar från södra och centrala USA, infördes i Kina på 1980-talet via Hongkong. Eftersom den brasilianska sköldpaddan har en stark livskraft och är mycket lätt att föda upp, har den blivit massproducerad på avelsanläggningar i Kina. Enligt experter kan den brasilianska sköldpaddan äventyra framtiden för den inhemska kinesiska sköldpaddan. Detta är ett mycket allvarlig hot från en främmande art som kan orsaka en miljökatastrof.

Enligt en rapport i ”Beijing Science and Technology” den 25 maj är ”sällskapssköldpaddor” det djur som det visas flest av bland alla sällskapsdjur på Tianqiao´s husdjursmarknad i Peking varje morgon. Butiksägarna försöker oavbrutet sälja sköldpaddor till förbipasserande med orden ”välj en Brasiliansk sköldpadda om du vill ha ett husdjur”. Tre sköldpaddor av en kapsyls storlek kostar 10 kinesiska yuan (likvärdigt kronor), för en lite större betalar man 5 yuan och för en som är större än en skål får man betala 20 yuan, vilket är väldigt billigt.

Shi Haitao, som är ordförande för ett zoologiskt sällskap, Chinese Herpetological Society i Kina varnar för att köpa och föröka den brasilianska sköldpaddan. ”Om du förökar den brasilianska sköldpaddan förstör du livsutrymmet för den infödda sköldpaddan. Det här är en ytterst allvarlig invasion av en främmande art.”

”Antalet brasilianska sköldpaddor som föds upp i vårt land är enormt, den årliga förökningen är ungefär 50 miljoner. I Hainanprovinsen kan uppfödningen på vissa avelsgårdar uppgå till flera miljoner. Utöver den inhemska uppfödningen importeras ca 8 miljoner sköldpaddor från utlandet varje år. Den brasilianska sköldpaddans möjligheter att överleva är mycket större än den infödda sköldpaddans, den har helt enkelt ingen chans.”

Shi Haitao pekar på att den brasilianska sköldpaddan är stor i storlek och har en uppenbar fördel i tävlan om mat och livsmiljö, den är extremt bra på att anpassa sig till omgivningen och i konkurrensen med andra arter. Dessutom är den brasilianska sköldpaddans reproduktionsförmåga mycket större än de inhemska arternas.

Precis som i andra fall av biologisk invasion i världen är den ekologiska konsekvensen som orsakas av sköldpaddorna mycket allvarlig. Eftersom deras reproduktionscykel är ganska kort och de av naturen är ganska aktiva är det lätt för avkommorna att utvecklas i bäckar, floder, sjöar och hav. Den är kapabel att konsumera stora mängder föda och andra resurser för sin överlevnad vilket kan försämra levnadsmiljön för de inhemska arterna som snabbt kommer att minska i antal för att så småningom utrotas. Det är inte bara de infödda sköldpaddorna som blir offer, utan även alla de vattenlevande arter som blir föda åt de brasilianska sköldpaddorna är hotade.

Nu har den brasilianska sköldpaddan framgångsrikt invaderat många platser runtom i världen, och den är listad som ett av de farligaste inplanterade arterna. Många länder har förbjudit importen och handeln med brasilianska sköldpaddor. Till exempel förbjöd man importen till Europa 1997, medan USA, sköldpaddans ursprungliga födelseplats, förbjöd handeln med dem så tidigt som 1975.

Trots att den biologiska invasionen av sköldpaddor redan är mycket allvarlig i Kina, har man inte offentligt uppmärksammat den stora faran tillräckligt. Det finns inga lagar eller förordningar som förbjuder importen av brasilianska sköldpaddor, därför anländer det fortfarande 8 miljoner sköldpaddor via olika kanaler till Kina varje år.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17831/