74 dog i kraftig jordbävning i Burma
Människor samlas utanför ett raserat hus i Tachilek i nordöstra Burma den 25 mars 2011 dagen efter att en jordbävning drabbat området. (Foto: John San Lin/AFP/Getty Images)


En jordbävning med magnituden 6,8 i östra Burma krävde på torsdagskvällen minst 74 dödsoffer, enligt Bangkok Post och US Geological Survey (USGS).

Dödssiffran väntas stiga när förhållandena i mer avlägsna områden blir kända. Hittills har jordbävningen också skadat 111 människor, förstört 413 byggnader; en bro har rasat i östra Burma och jordskred har utlösts.

Jordbävningens epicentrum låg på ett grunt djup på 10 kilometer i bergen längs den thailändska gränsen. Den ägde rum cirka 17 mil sydväst om Yunjinghong i Kinas Yunnan-provins, knappt 60 mil nordost om Rangoon, och 77 mil norr om Bangkok i Thailand.

Dagen efter jordbävningen har 431 personer rapporterat till USGS att de kände av skalvet. Den mest avlägsna rapporten kom från Singapore, nästan 210 mil från epicentrum.

Jordbävningen i Burma, som också kallas Myanmar, ägde rum när den indiska subkontinenten rörde sig norrut och kolliderade med den eurasiska plattan.

Även om jordbävningen kändes vida omkring i Thailand, vidhöll elmyndigheten i Thailand att skalvet inte skadat några thailändska dammar, enligt Bangkok Post.

Översatt från engelska