70 miljoner ska bygga upp Aceh
Erfarenhet för framtiden. Grundskoleelever i Aceh lyssnar till en föreläsning om tsumamis ledd av Röda Korspersonal. Svenska biståndsorganisationen Sida ska satsa 70 miljoner på återuppbyggnad av den tsunamidrabbade indonesiska staden. (Foto: John Xanana/AFP)


Biståndsorganet Sida ger nu ytterligare 70 miljoner kronor till återuppbyggnaden av den tsunamidrabbade provinsen Aceh i Indonesien. Pengarna läggs i den så kallade Multi donor trust fund (MDTF) som administreras av Världsbanken.

Därmed skjuter Sida till sista delen av det svenska löftet om 150 miljoner kronor till återbyggnaden av Aceh. I fjol bidrog Sida med 80 miljoner kronor som också lades i MDTF – som i sin tur beviljar och fördelar pengar till olika återuppbyggnadsprojekt.

Fonden har stöd från EU-kommissionen och av 14 bilaterala givare. Under hösten har – förutom Sverige – också Storbritannien, Nederländerna och Tyskland beslutat om en andra påfyllning av MDTF. Därmed har fonden fått in totalt 646 miljoner dollar – cirka 4,5 miljarder kronor.

Förutom återuppbyggnadspengar har Sida också givit 85 miljoner kronor till humanitär hjälp efter katastrofen, som tog närmare 170 000 människoliv bara i Aceh.