70 journalister har dödats i tjänsten hittills i år
En pressfotograf kollar sin kamera. Journalistyrket har blivit allt farligare och hittills i år har 70 journalister och mediaarbetare mördats. (Foto: Oli Scarff /Getty Images)


Det senaste decenniet har över 700 journalister – en var femte dag – dödats i sin yrkesutövning. Av dessa dödsfall blir mindre än sju procent lösta och mindre än en av tio blir ordentligt utredda. Många dödas i konflikter, men många har även medvetet tystats för att de berättar sanningen.

På den Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister (2 november) släpptes Unescos rapport ”World Trends of Expression and Media Development: Special Digital Focus 2015”.

– Vi måste göra mer för att bekämpa trenden av straffrihet för brott mot journalister, och se till att de kan rapportera fritt. Journalister ska inte behöva censurera sig själva för att de är rädda om livet, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon när han hedrade de journalister och mediearbetare som dödats för de berättat sanningen.

Fram till september i år har över 70 journalister och mediaarbetare dödats och många fler möter dagligen tortyr, kidnappningar, hot och trakasserier. Mörkertalet är också stort. Rapportering från konfliktområden sker ofta med livet som insats. Förra året dödades 10 journalister i Syrien och 2013 dödades 15 i Irak.

”Den nästan fullkomliga straffriheten för förövarna av brott mot journalister går emot allt som vi står för, gemensamma värderingar, våra gemensamma mål.” – Irina Bokova, Unesco

Inte bara konfliktområden som är farliga

Att rapportera om korruption och oegentligheter som sker i en del länder som inte befinner sig i konflikt kan vara lika farligt. Hälften av alla dödade är lokala journalister i sådana länder. Även då är chanserna att klara sig undan straff väldigt goda. Ban Ki-moon efterlyste kollektiva åtgärder för att bryta trenden med straffrihet och skydda journalisters rätt att berätta sanningen.

I ett uttalande säger Unescos generaldirektör Irina Bokova att hon offentligt fördömt 540 fall där journalister dödats.

– Den nästan fullkomliga straffriheten för förövarna av brott mot journalister går emot allt som vi står för, gemensamma värderingar, våra gemensamma mål, sade hon.

Sida ger sitt stöd

Även svenska biståndsorganet Sida stödjer det fria ordet och bättre arbetsvillkor för journalister och ser det som en viktig del av det svenska biståndet.

– Att som journalist kunna rapportera om frågor som är obekväma för makthavarna utan att riskera hot, trakasserier, fängelse eller i värsta fall döden är något vi aldrig får ge vika för, säger Maria Arnqvist, programansvarig specialist på Sidas enhet för demokrati och mänskliga rättigheter och som bland annat ansvarar för stödet till Unesco på yttrandefrihetsområdet.

Den Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister instiftades av FN för att markera det akuta behovet av att skydda journalister efter morden på två franska journalister i Mali den 2 november 2013.

Terroristattack mot tidningen Charlie Hebdo i Paris

Kina världens värsta fängslare av journalister 2014