68 dammar kollapsar varje år i Kina
Bilden visar De tre ravinernas damm som släpper igenom flodvatten. Säkerheten vid reservoarerna runt om i Kina förblir en utmaning. (Foto: China Photos/Getty Images)


Allt medan debatten om De tre ravinernas damm går vidare, sade E. Jingping, generalsekreterare vid Högkvarteret för statlig kontroll av översvämningar och torka samt vice minister för vattenresurser, nyligen i ett uttalande att säkerheten för reservoarerna alltjämt utgör en utmaning och utgör en svag länk i årets översvämningsförebyggande arbete. Under de senaste åren har i genomsnitt 68 dammar kollapsat per år i Kina.

Antalet dödsoffer och de ekonomiska skadorna när en damm kollapsar kan rentav vara större än vid en naturkatastrof som en tsunami eller en kraftig jordbävning. En dammkollaps kan orsaka lika mycket skador som ett lokalt krig, menade han.

För tillfället har Kina 85 160 reservoarer. Från 1954 till 2005 har totalt 3 486 dammar kollapsat. Varje år drabbas många reservoarer av översvämningsskador. Bara under 2004 drabbades 7 286 reservoarer av översvämningsskador och behöver repareras.

Enligt rapporter från kinesiska Newsweek har över 30 000, eller 35 procent, av Kinas drygt 85 000 reservoarer problem, men hålls ändå i drift. Detta innebär att en enorm säkerhetsrisk döljer sig i vattenresursfaciliteterna.

I dagens Kina är inte en enda provins, stad eller distrikt fri från farliga reservoarer. Provinserna Hunan, Guangdong, Sichuan, Shandong, Yunnan, Hubei och Jiangxi har alla fler än 1 600 farliga reservoarer. I Guangdong-provinsen finns 3 685 farliga reservoarer. Detta utgör 55 procent av det totala antalet reservoarer i provinsen.

Farliga reservoarer är vanligtvis belägna uppströms de städer som är på länsnivå och uppåt i Kinas administrativa system. För närliggande områden där höjdskillnaderna är stora kommer säkerheten, tillgångarna, städerna, industrierna, de offentliga byggnaderna och människorna nedåt floden att bli direkt påverkade.

De som för närvarande står under direkt hot utgör 25,4 procent av Kinas städer med 179 farliga reservoarer och 16,7 procent av de mindre städerna med 285 farliga reservoarer. I dessa områden bor 146 miljoner människor. Totalt hotas 8,8 miljoner hektar odlad mark.

När det gäller katastrofer som orsakats av mänskliga tekniska misstag rankas 1975 års kollaps av Kinas Banqiao-reservoar i Henan-provinsen som etta, och placerar sig därmed högre än Tjernobylkatastrofen i före detta Sovjetunionen. På bara några dagar kollapsade 26 dammar, en efter en, vilket resulterade i massiva översvämningar i nio län och en stad. Fler än 100 000 kroppar återfanns när floden dragit sig tillbaka. Dödsfall orsakade av efterverkningar såsom infektionssjukdomar och brist på grödor uppgick till 140 000. Det totala antalet registrerade dödsfall var 240 000. Detta är i samma klass som jordbävningen i Tangshan följande år, och skadorna det medförde var värre än när Egyptens Aswan-reservoar kollapsade.

E. Jingping betonar vikten av säkerhet vid reservoarerna och säger att de allvarliga olycksfallen har berott på en kombination av mäktiga naturkrafter och mänskliga faktorer, däribland brister hos systemet för ansvarsfördelning vid förebyggande av översvämning, i säkerhetsförvaltningen samt fördröjningar när det gäller att evakuera de som bor nedströms från dammen.

http://www.theepochtimes.com/news/6-6-11/42574.html