657 nyupptäckta öar i världen
Barriäröar vid Mississippi-Alabama (Foto: NASA)


Forskare har med hjälp av satellitbilder, topografiska kartor och sjökort upptäckt 657 nya barriäröar.

Barriäröar är landsformationer som ligger parallellt med kusten. De har vanligtvis kedjeliknande strukturer. Laguner, flodmynningar och vikar separerar ofta öarna från fastlandet.

Världens 5 största öar

Totalt har 2149 barriäröar nu identifierats runt om i världen. En undersökning för tio år sedan identifierade endast 1492. I den förra undersökningen användes inte satellitbilder som var tillgängliga för allmänheten, skrev Duke University i en rapport.

Finns i alla klimat och tidvattenkombinationer

De 2149 barriäröarnas längd är totalt 20 783 kilometer. De finns runt alla kontinenter utom Antarktis, som utgör cirka 10 procent av världens kontinentala kuster, säger rapporten.

Norra halvklotet har 74 procent av alla barriäröar. USA, inklusive Alaska, har 405 barriäröar, mer än något annat land i världen.

Detta bevisar att barriäröar finns i alla klimat och i alla tidvattenkombinationer säger Orrin H. Pilkey, professor emeritus i geologi vid Duke’s Nicholas School of the Environment.

Ger skydd för djurliv och mot erosion

– Vi fann att barriäröar förekommer där det är platt mark närmast kusten, tillräckligt med sand och vågor för att flytta omkring sand eller sediment samt nyligen inträffad havsnivåhöjning som orsakat en böjd strandlinje, tillade han.

Leonardo DiCaprios klimatfilm Before the Flood öppnar ögon och manar till handling

Barriäröar är också viktiga för att skydda lågt liggande fastlandskuster mot erosion och stormskador, och skapa en livsmiljö för olika vilt levande djurarter.

Öarna har alltid funnits där men har förbisetts eller klassificeras felaktigt tidigare, säger forskarna.

Resultaten kommer att visas i senaste numret av facktidningen Coastal Research.