610-byrån - hemlig polis för att förfölja Falun Gong
Kinas dåvarande vice premiärminister Li Lanqing fick i juni 1999 ansvaret för den speciella hemliga polis som skapades för att förfölja Falun Gong. (AFP)


Efter Falun Gong-utövarnas storskaliga demonstration vid vädjanskontoret i Zhongnanhai (Läs artikel) vidtog dåvarande presidenten Jiang Zemin en rad åtgärder som ledde till förföljelsen av Falun Gong. Etablerandet av det som i dagligt tal kallas 610-byrån var ett avgörande steg i detta.

Det jämförs ofta med nazitysklands hemliga polis Gestapo eller Maos hemliga polis under kulturrevolutionen

På kvällen den 25 april, dagen då 10 000 Falun Gong-utövare samlades vid Zhognanhai, i en manifestation som skrämde dåvarande presidenten Jiang Zemin, formulerade denne enligt WOIPFG (Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong) ett brev till kommunistpartiets ständiga kommitté och andra ledande företrädare: ”Kommunistpartiet måste besegra Falun Gong” och ”Hur är det möjligt att den marxistiska teori som vi kommunister stödjer och materialismen och ateismen som vi tror på inte förmår besegra det som Falun Gong för fram? Om det vore sant, skulle vi då inte bli utskrattade?”.

En dryg månad senare, den 7 juni 1999, hade Jiang Zemin ett möte med kommunistpartiets politbyråmedlemmar där de diskuterade hur de snabbt skulle lösa ”Falun Gong-problemet”. I ett anförande sade Jiang Zemin att: ”Vi måste ta frågan seriöst, göra mer djupgående efterforskningar och vidta effektiva motåtgärder.” Han förklarade också att den centrala ledningen redan utsett Li Lanqing till att sätta samman en central ledningsgrupp, vars enda syfte var att ta itu med Falun Gong. Till biträdande gruppledare var Ding Guangen och Luo Gan utsedda. Gruppen skulle i övrigt bestå av partikamrater som ledde relevanta departement. Uppdraget var att samarbeta för att välja ut och införa ”procedurer, metoder och åtgärder” som skulle lösa ”Falun Gong-problemet”. Alla parti- och myndighetsnivåer i hela Kina beordrades att bedriva ett nära samarbete med gruppen.

Den 10 juni samma år skapade kommunistpartiets centralkommitté ”Ledningsgruppen för hantering av Falun Gong-problemet”. Enligt WOIPFG skedde detta i strid med landets konstitution och lagar. Under ledningsgruppen fanns ett ”kontor för hantering av Falun Gong-problemet”, som kallades 610-byrån, efter den månad och dag det bildades.  Efter det startades det 610-byråer på olika myndighetsnivåer över hela landet, även på universitet, statliga organisationer och större företag. Centralkommitténs 610-byrå ledde hela verksamheten och hade absolut makt i hela landet över alla frågor som hade med Falun Gong att göra.

De mesta av 610-byråns verksamhet har skett i hemlighet. Men existensen av centralkommitténs 610-byrå styrks enligt WOIPFG av dokument från det kinesiska statsrådet, andra ministerier och lokalregeringar liksom i kinesiska medierapporter.

De lokala 610-byråerna styrdes vanligen av kommunistpartiets politiska och juridiska kommittéer, eller de lokala partikontoren, och hörde alltså till det kinesiska kommunistpartiets eget system. Eftersom partiet inte får hantera statsadministrativa frågor bildades i september 2000 ett motsvarande statligt organ: ”Kontoret för förebyggande och hanterande av problemet med onda sekter”. De båda enheterna, det inom kommunistpartiet och det statliga, fördes senare samman till ett, som behöll namnet 610-byrån.

40 dagar efter bildandet av 610-byrån startade förföljelsen av Falun Gong på allvar. 20 juli brukar anges som den formella starten. Då fängslades ett stort antal Falun Gong-assistenter i Peking. 19-22 juli utfärdades en rad förbud mot Falun Gong, bland annat ”kungörande från KKP:s centralkommitté om förbud för partimedlemmar att utöva Falun Gong, den 19 juli.

Enligt WOIPFG har 610-byråerna haft mandat att gå lågt utanför de normala restriktionerna för kinesiska myndigheters maktutövande. De ställdes över andra regeringsorgan, lagar och rättsystem och rapporterade endast till de lokala kommunistpartiavdelningarna. Enligt ansvarsföreskrifterna för kommunistpartiets politiska och juridiska kommitté och 610-byrå i Zhuangluanglänet i Gansuprovinsen skulle 610-byrån: ”Leda, koordinera och kontrollera hela länets kamp med Falun Gong och andra sekter” samt ”Leda polisen och den allmänna säkerhetsbyrån i förebyggandet av att Falun Gong och andra sektorganisationer använder krafter inom eller utanför Kina för att kullkasta regeringen samt säkerställa stabiliteten i samhället.”

Utöver förföljelsen av Falun Gong har ägnat sig 610-byråerna åt störande av kulturevenemang, utbildningar med mera. Den har haft makt att förhandsgranska och besluta om vilka tv-program som skulle sändas utanför Kina.

I Datongdisktriktet i Daqing city fanns ett dokument som slog fast att den som vill få en högre befattning måste godkännas av 610-byrån, samt en rad andra myndigheter.

2004 slutade namnet 610-byrån att användas officiellt. Till exempel förbjöd kommunistpartiets länskommitté i Rongchang dess användande vid offentliga arrangemang.

Det var lönsamt att arbeta för 610-byråerna. Utöver den vanliga lönen och andra ersättningar utgick en speciell 610-bonus. I Haizhudistriktet i Guangzhou city ökade de offentliga utgifterna med 21 procent mellan 2001 och 2002. Merparten av detta berodde på bonusar och andra kostnader för 610-verksamheten.

Trots att WOIPFG anför en lång rad källor som bekräftar 610-kontorens existens och verksamhet var deras verksamhet inte offentlig. De finns inte nämnda i det kinesiska kommunistpartiets databas Peoples Net. Efter en uppdatering i april 2003 nämndes varken ”Kontoret för förebyggande och hanterande av problemet med onda kulter” eller ”Ledningsgruppen för hanterande av Falun Gong-problemet”.

Eftersom 610-byråerna var mycket aktiva vid denna tid, och ändå inte nämns i partiets databas, drar WOIPFG slutsatsen att det var ”hemlig och olaglig” verksamhet.

Amnesty International har flera gånger bekräftat existensen av 610-byråerna, och deras förtryck av Falun Gong, senast i en artikel från 22 januari 2009 om den kvinnliga Falun Gong-utövaren Chen Zhenping. Hon greps 9 juli förra året och ingen visste vid artikeln skrivande var hon befann sig men risken för att hon skulle utsättas för tortyr ansågs som stor.

WOIPFG

World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong är en oberoende organisation som utreder den kinesiska regimens förföljelse av Falun Gong.