600-årig kinesisk by rivs på grund av industriella föroreningar
Sanjians antika östra mur, en fyra meter hög stenstruktur. Fotot saknar datering. (Skärmdump/people.cn)


En kinesisk by som har funnits ända sedan 1300-talet kommer att jämnas med marken, och dess invånare kommer att evakueras innan årets slut. Orsaken är allvarliga industriföroreningar.

I början av Mingdynastin byggdes befästningar i vad som idag är Zhejiangprovinsen i östra Kina, för att skydda sig mot härjande japanska pirater. Fortet blev sedermera en civil by, som kom att kallas Sanjian, och nu finns där 1 700 hushåll, eller 5 000 personer. Det är en del av staden Shaoxing.

Sanjian har kvar omkring 30 procent av sin antika arkitektur, och sin ursprungliga stadsplan – en välbevarad, fyra meter hög stenport står fortfarande kvar, liksom gamla gator, tempel och brunnar.

”Det är mycket ovanligt att man hittar en genuint antik by som Sanjian”, sade Zhu Haibin, professor i historisk geografi vid Fudan-universitetet till World Journal, en utlandskinesisk dagstidning. Experter menar att Sanjian är en utmärkt plats för att studera antika kinesiska militära försvarsstrukturer.

Cancerby

Men lokalregeringen har bestämt att den historiska platsen måste rivas, som en del av en lokal ekonomisk plan, och även för att byborna har bett om att få flytta i över ett årtionde.

Det ligger nämligen över 3 800 fabriker och verk i Shaoxing, och deras föroreningar har förvandlat Sanjian till en av många ”cancerbyar”, där befolkningens hälsa har drabbats hårt av utsläppen. Fastän kinesisk media har använt begreppet ”cancerbyar” sedan 1998, har den kinesiska regimen bara officiellt erkänt fenomenet sedan 2013.

De unga människorna har lämnat Sanjian. Det är bara migrantarbetare och äldre kvar.

Den pensionerade läkaren Lin Zhangmu bedömer att omkring 80 personer i Sanjian hade dött av cancer fram till april 2014, enligt World Journal.

Lokala tjänstemän sade att man kommer att riva en yta på 200 000 kvadratmeter, till en kostnad av 1,6 miljarder yuan (2,1 miljarder kronor), varav 1 miljard yuan ska gå till att kompensera invånarna. World Journal noterade att det är tveksamt om det verkligen kommer att hamna i bybornas fickor, med tanke på kinesiska tjänstemäns rykte för att själva lägga beslag på sådana pengar.