6 anledningar till optimism år 2020
Vi har mycket att vara tacksamma över och många anledningar att känna oss glada över mänsklighetens fortsatta utveckling


När vi nu kommit en bit in på det nya året kan vi, trots en hel del svårigheter världen över, få lite tröst av tecken som visar på att världen också förbättras på viktiga områden.

”2010-talet har varit det bästa decenniet någonsin. Bevisen är slående.” Det säger svenske Johan Norberg på Cato Institute, i en opinionsartikel i Wall Street Journal.

Norbergs ord kan tyckas överdrivna vid första anblicken, men han kan ha rätt. På många sätt blir världen bättre för var dag, och i en rasande fart. Det här står kanske i kontrast till den allmänna uppfattningen, och där experter varnar för en sönderfallande demokrati, en klimatkatastrof som hotar vår existens och en misslyckad kapitalism.

Men man vet ju först när man har fakta på bordet. Och uppgifter visar nu att det senaste decenniet även har varit en historia om mänskligt blomstrande och framsteg. Här är sex fakta om mänskliga framsteg som ger oss anledning att vara optimistiska när vi nu tagit de första stegen in på 2020.

1. Extrem fattigdom sjunker

Den extrema fattigdomen, vilken definieras som att leva på mindre än $ 1,90 (ca 18 sek) per dag, fortsätter att sjunka. Från 1990 till 2015 sjönk den globala extrema fattigdomsgraden från 36 procent till 10 procent. År 2018 sjönk den till 8,6 procent. Det här innebär att över 137 000 människor undkommer extrem fattigdom varje dag.


2. Över hälften av världen är medelklass

Det här kanske inte låter så märkvärdigt, men tänk på att september 2018 var första gången i mänsklighetens historia som över 50 procent av jordens befolkning ansågs vara medelklass, vilket är cirka 3,8 miljarder människor. En enorm fördel med det här är den efterfrågan som medelklassen har på den globala ekonomin, vilket resulterar i fler entreprenörsmöjligheter och ökad handel.

För att sätta det här i perspektiv ansågs endast 1,8 miljarder människor vara medelklass år 2009. Det är bara 26 procent av den globala befolkningen, vilket proportionellt innebär att andelen av den globala befolkningen som betraktades som medelklass växte med 92 procent från 2009 till 2018.

3. Den globala livslängden ökar

Norberg säger också i Wall Street Journal att:

”Den globala livslängden ökade med mer än tre år under de senaste tio åren, främst tack vare förebyggandet av barndödlighet. Enligt FN minskade den globala dödligheten för barn under 5 år från 5,6 procent 2008 till 3,9 procent 2018. Ett längre perspektiv visar hur långt vi har kommit. Sedan 1950 har barndödligheten i Tchad minskat med 56 procent, och det är det sämst presterande landet i världen. I Sydkorea minskade den med 98 procent.”


4. Klimatrelaterade dödsfall sjunker

Norberg svarar också på frågan: "Har inte allt detta uppnåtts till priset av en förstörd miljö?" "Nej," säger han. "Vid en viss punkt börjar utvecklade länder att förorena mindre." För att belysa detta citerar han den sjunkande graden av klimatrelaterad dödlighet:

”Antalet dödsfall till följd av luftföroreningar minskade med nästan en femtedel globalt och en fjärdedel i Kina mellan 2007 och 2017, enligt online-publikationen Our World in Data.”

”Årliga dödsfall till följd av klimatrelaterade katastrofer minskade med en tredjedel mellan 2000-2009 och 2010-2015, till 0,35 per 100 000 människor, enligt International Database of Disasters – en minskning med 95 procent sedan 1960-talet. Det beror inte på färre katastrofer, utan bättre möjligheter att hantera dem.”

Dödsfall från klimat- och icke-klimatrelaterade katastrofer, 1920-2017.

5. Livet blir bättre i världens fattigaste länder

Uppgifter från Världsbanken visar fortsatta framsteg i världens fattigaste länder, särskilt under de senaste två decennierna. Tillgången till dricksvatten har ökat, liksom el, sanitet och rent matlagningsbränsle. Uppgifter visar också minskande fattigdom och barndödlighet.

Två decennier av utveckling i världens fattigaste länder.

6. Kostnaden för att starta företag har sjunkit i utvecklingsekonomier

Krångliga och betungande regelverk kan hindra individer från att starta egna företag, vilket är ett av de bästa sätten att mildra fattigdom. Det är inte bara svårt för entreprenörer att navigera i en överdriven byråkrati, det kommer också att kosta dem mer. Tack och lov har kostnaderna för att starta ett företag minskat drastiskt, särskilt i utvecklingsekonomier. I ekonomier med låg- och medelinkomst var den genomsnittliga kostnaden för att starta ett företag 141,76 procent av inkomst per capita år 2004. År 2019 var den bara 30,85 procent.

Kostnaden för att starta ett företag har sjunkit över tid i utvecklingsekonomier.


Tyler Brandt är redaktör på Foundation for Economic Education, och har en  kandidatexamen i statsvetenskap från University of Wisconsin – Madison, USA. Artikeln publicerades ursprungligen av Foundation for Economic Education.

Hjälp oss att driva tidningen vidare! 

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss