50 miljoner kineser har lämnat kommunistpartiet
Det svenska tuidangcentret uppmärksammade avhoppen från kommunistpartiet den 19 februari, utanför Kinas konsulat i Göteborg. (Foto: Pirjo Svensson/Epoch Times Sverige)


Nyligen uppnåddes siffran 50 miljoner för antalet människor som avsagt sitt medlemskap i kommunistpartiet i Kina.

Det kallas för ”tuidang” på kinesiska – att lämna kommunistpartiet – en växande rörelse som startade efter Epoch Times publicering av ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”, en artikelserie som även vunnit ett journalistpris i USA, från Asian American Journalists Association (AAJA).

I Sverige och andra delar i världen har dessa 50 miljoner kinesers avhopp uppmärksammats. I Göteborg samlades  några personer som stödjer tuidangrörelsen utanför Kinas konsulat.


Shanaz, en av de som stödjer tuidangrörelsen, delade ut infoblad till göteborgarna. (Foto: Pirjo Svensson/Epoch Times Sverige)

Shanaz, en av de som stödjer tuidangrörelsen, delade ut infoblad till göteborgarna. (Foto: Pirjo Svensson/Epoch Times Sverige)

– Det är viktigt att stödja kinesers avhopp från kommunistpartiet, de är trötta på förtrycket och vill ha frihet, sade Shanaz som stod med en skara människor framför Kinas konsulat i Göteborg.

Jörgen Bergman, ordförande i det svenska tuidangcentret tycker att tuidangrörelsen ger människor ett alternativ.

– Tuidang gör det möjligt för det kinesiska folket att välja något annat än det de påtvingats sedan barnsben, säger Bergman.

Ma Youzhi, representant för norra Kaliforniens tuidangcenter, sade vid en demonstration i San Fransisco den 14 februari:

– Kommunistpartiet i Kina fruktar så att folket lämnar partiet.

Han syftar på en händelse som nyligen inträffade i Peking. 


Den 14 februari höll norra Kaliforniens tuidangcenter en demonstration i San Francisco. (Foto: Zhou Rong/The Epoch Times)

Den 14 februari höll norra Kaliforniens tuidangcenter en demonstration i San Francisco. (Foto: Zhou Rong/The Epoch Times)

– Ett partimedlems hus förstördes av kommunistpartiet för att bana väg för nya byggnader. Han bad de lokala myndigheterna om tillbörlig ersättning och en ny bostad enligt relevanta åtgärder från myndigheterna. Men hans begäran avslogs. Sedan publicerade han sitt avhopp från kommunistpartiet på Epoch Times webbsida för tuidang. Av rädsla för att partimedlemmens avhopp skulle bli allmänt känt i Kina, betalade myndigheterna denne partimedlem och andra vars hus blivit förstörda, sex miljoner yuan i kompensation, sade Ma Youzhi.

Enligt tuidangcentret i USA lämnar kineser från olika samhällsgrupper kommunistpartiet i Kina, från bönder till högt uppsatta tjänstemän, vilket talar om att rörelsen är vida spridd och att kommunistpartiet håller på att lösas upp.

 

 

Fakta: tuidangcenter

Runt om i världen skapas center av frivilliga som vill göra det möjligt för medlemmar i det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess ungdomsorganisationer att ta avstånd från partiet.

Den som är medlem i KKP i Kina kan inte avsäga sig sitt medlemskap utan att förlora jobbet eller stöta på andra problem. Det finns inga lätta sätt att deklarera sitt avståndstagande till partiet på. Trots detta har KKP-medlemmar tagit avstånd via telefon, fax eller e-post, mot försäkran att tuidangcenter utanför Kina kommer att skydda deras identitet. Ibland sätter kineser upp en lapp på en telefonstolpe eller på husväggen där det står skrivet att de härmed lämnar KKP.

När kineser reser utomlands hjälper tuidangcentren dem som vill ta avstånd från partiet. Det finns berättelser om hur kinesiska turister reser till Hongkong bara för att få möjligheten att lämna partiet.

Källa: tuidang.se