Hundratals barn offer för trafficking
210 barn misstänks ha utsatts för människohandel men inte ett enda fall har prövats i domstol. (Foto: Hasse Holmberg / TT-arkivbild)


Hundratals barn faller offer för människohandel i Sverige. Ofta utnyttjas barnen i sexuell exploatering, men även av stöldligor, droghandlare och för tungt hushållsarbete. I flyktingkrisens spår kan problemet växa och mörkertalet är stort.

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört en nationell kartläggning av människohandel med barn. I rapporten som i dag lämnas till regeringen identifieras 210 fall av misstänkt människohandel med barn sedan 2012.

De flesta av offren är mellan 15 och 17 år gamla. Många är ensamkommande flyktingbarn som slussas genom en lång kedja av myndigheter och institutioner. Bortsett från ett fall av människosmuggling har inte ett enda av de misstänkta brotten prövats i domstol.

FAKTA: Ensamkommande flyktingbarn
Antal ensamkommande flyktingbarn registrerade hos Migrationsverket
2015: 32 180
2014: 7 044
2013: 3 852
2012: 3 578
2011: 2 657
2010: 2 393
Källa: Migrationsverket

Leder inte till åtal

Rapporten är författad av Märta Johansson, universitetslektor vid Örebro universitet. Hon är kritisk till hur de svenska åklagarna hanterar misstänkt människohandel med barn.

– Vi ser ett bortfall i varje led på ungefär 50 procent. Det sista ledet är åklagarna och där ser vi att av 39 förundersökningar har man inte väckt åtal i ett enda fall, förutom i ett fall av människosmuggling, så det är allvarligt, säger hon till TV4 Nyheterna.

Runt 60 procent av de drabbade barnen är ensamkommande flyktingbarn, en grupp som ökat i storlek de senaste åren. År 2010 registrerades 2 393 ensamkommande barn av Migrationsverket, men 2013 var siffran uppe i 3 852. Förra året skedde en drastisk ökning till 7 044 och under 2015 har siffran rusat till 32 180 ensamkommande barn.

FAKTA: Människohandel med barn
Länsstyrelsen i Stockholm har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av misstänkt människohandel med barn under åren 2012-2015. Kartläggningen har identifierat misstankar som rör 210 unika barn.
72 procent av barnen är 15-17 år gamla, men fall förekommer med barn så unga som två år.
44 procent av barnen kommer Afrika och 16,5 procent från Asien.
Fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn.
64 procent är ensamkommande flyktingar, såväl asylsökande som inte asylsökande.
45 procent av fallen polisanmäls och i 47 procent av polisanmälningarna inleds en förundersökning.
Noll åtal har väckts under 2012-2015.
Källa: Länsstyrelsen i Stockholm

Risk för ökad människohandel

Som en följd av det extrema antal ensamkommande barn som nu anländer till Sverige finns en påtaglig risk för att människohandeln ökar.

– Den rådande situationen i samhället gör att det är väldigt svårt att ha full koll på de här barnen. Många av dem är rädda för att prata, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm till TT.

Han varnar för att mörkertalet är stort.
– I Holland gör motsvarande migrationsverk en screening av de ensamkommande barnen och där uppskattar man att runt 10 procent är utsatt för den här typen av brott. Det skulle betyda att runt 3 000 barn drabbas i Sverige bara i år.

Sexuell exploatering vanligt

De misstänkta fallen rör 210 barn. 72 procent av dem är mellan 15 och 17 år gamla och 13 procent är yngre än 11 år. Hälften av fallen rör sexuell exploatering. I andra fall utnyttjas barn för att sälja droger, utföra stölder eller tvingas till tiggeri.

I rapporten som i dag överlämnas till regeringen finns en lista på förslag till åtgärder. Patrik Cederlöf menar att en av det viktigaste vore att inrätta en central funktion som följer barnen från det att de anländer till Sverige. Ofta faller de mellan stolarna hos olika myndigheter.

– Ett system för att samla information om barnet, jag tror att det vore det viktigaste. Men vårt svenska system faller i och med det tryck som är nu.

Barnen hamnar någonstans i Sverige och sedan är det ingen som har koll på dem, säger han.