Finansiering knivig fråga i klimatförhandlingarna i Paris
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon håller tal den 7 december 2015, under FN:s 21:a klimatkonferens i Paris. Den andra mötesveckan har startat och förhandlingarna mot ett bindande avtal är i full gång. (Foto: Martin Bureau/AFP/Getty Images)


Vilka länder ska betala och till vem? Finansieringsfrågan genomsyrar alla delar och gör förhandlingarna tuffa. Den andra veckan för klimatmötet i Paris ska resultera i ett bindande avtal.

– Vi går försiktigt framåt, men inga genombrott, med många svåra frågor som återstår, säger Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör i Paris, i en intervju på regeringens hemsida.

En svårighet är att skilja på olika länder, från ett system där länderna grupperades i i- och u-länder, till en större flexibilitet där var och en kan bidra efter ansvar och förmåga. Frågan är hur vi stödjer de fattigare och mer sårbara länderna, med tekniköverföring, kapacitetsbyggnad och finansiering, berättar Lindstedt.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson är tillsammans med en boliviansk minister utsedd till medlare för anpassningsförhandlingarna under klimatmötet. Det gäller hur frågan om anpassning till klimatförändringarna ska formuleras i avtalet.

Sverige har dessutom utsetts till EU-förhandlare för frågor som rör finansiering, teknikspridning och kapacitetsuppbyggnad.

”Sveriges stora bidrag till klimatfinansiering gör att de andra länderna vet att vi tar frågorna på allvar …” – Åsa Romson

– Frågan om finansiering genomsyrar alla delar av förhandlingarna om ett nytt klimatavtal och är en svår knäckfråga att lösa. Sveriges stora bidrag till klimatfinansiering gör att de andra länderna vet att vi tar frågorna på allvar och är angelägna om att hitta lösningar, säger Åsa Romson i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.

Förhandlingarna under mötets andra vecka fokuserar på fyra områden, som det franska ordförandeskapet tagit fram: stöd till genomförande (finansiering), differentiering, ambition, och pre-2020-åtgärder, enligt tankesmedjan Fores.

 Klimat- och miljöminister och vice statsminister Åsa Romson. (Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet)

Klimat- och miljöminister och vice statsminister Åsa Romson. (Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet)

Romson ser hoppfullt på klimatförhandlingarna:

– Jag är fortsatt hoppfull om att världens länder ska enas om ett nytt klimatavtal här i Paris. Det återstår många tuffa förhandlingar men vi ministrar är väl förberedda. Vår uppgift är att verka för ett ambitiöst och rättvist avtal som håller över tid, säger hon i regeringens pressmeddelande.

Kort från första veckan i Paris:

  • Stats- och regeringschefer signalerade tydligt att de vill se ett nytt globalt klimatavtal
  • På lördagen lämnades utkastet till avtalet in
  • Klimat- och miljöminister Åsa Romson utsågs att medla vid skrivningen av avtalet, gällande anpassningar till klimatförändringar
  • Fossilfritt Sverige presenterades, och andra länder utmanades att bli det första fossilfria landet
  • Flera svenska ministrar deltog och kommer att delta i förhandlingarna

Peking täckt av smog under klimatkonferensen i Paris