Sonen till kinesisk revolutionär uppmanar Xi Jinping att avskaffa kommunistdiktaturen
Luo Yu, son till den kinesiske före detta revolutionäre generalen Luo Ruiqing, och Luo Yus bortgångna hustru Tina Leung, före detta Hongkong-skådespelerska och affärskvinna. Ej daterat foto. (Foto: Skärmdump på NTDTV)


Sonen till en av grundarna av Kinesiska kommunistpartiet har skrivit ett öppet brev till den kinesiske ledaren Xi Jinping om att omvandla enpartidiktaturen i Kina till demokrati. I brevet framhålls att Xis antikorruptionskampanj inte kommer att kunna rädda partiet.

Brevet är skrivet av den 71-årige Luo Yu och publicerades i den Hongkong-baserade tidningen Apple Daily den 3 december.

”Om du verkligen vill få stopp på korruptionen finns det bara ett sätt, och det är att gradvis och ordnat införa demokrati”, skriver Luo, och fortsätter: ”Kina är i kris, såväl andligt som moraliskt, och inom miljön, ekonomin, utbildningen, sjukvården och naturresurserna. Och varför? Roten till alla problem är det Kinesiska kommunistpartiets enpartidiktatur.”

Luo Yu har anslutit sig till en växande skara av tidigare partikadrer, kinesiska dissidenter och erfarna Kinakännare som förutspår den kinesiska regimens kollaps, till skillnad från de kinesiska myndigheterna som inför resten av världen vill visa upp bilden av att landet är en blivande supermakt.

Brevet kommer också i en tid då partitoppen blir allt mer rädd för att regimen ska kollapsa om den avviker från den marxistiska banan.

Ingen partitjänsteman går fri från korruption

Luo Yu är numera bosatt i USA, och hans och Xi Jinpings familjer har en lång gemensam historia. Deras föräldrar var nära vänner både inom det politiska och privatlivet. I sitt brev gratulerar han Xi till att ha lyckats hålla sig kvar vid makten, men skriver också att Xis antikorruptionskampanj till slut kommer att leda till partiets kollaps.

”Hela kommunistpartiet är ruttet. Inte en enda tjänsteman går fri från korruption, och genom att du motsätter dig korruption, så motsätter du dig partiet”, skriver Luo. ”Och i politbyråns ständiga utskott har du en som stödjer dig, en neutral och fyra som väntar på din undergång.”

Vill se demokrati och frihet

Luo skriver att Kina plågas av otaliga problem som också påskyndar regimens kollaps, och därför bör Xi tillåta fri press, nya politiska partier och demokratiska val. Xi bör enligt Luo också inrätta ett oberoende rättsväsende samt se till att nationen tar över kontrollen över militären från partiet.

”Du sade i FN: ’Fred, utveckling, jämlikhet, rättvisa, demokrati och frihet är gemensamma värderingar för hela mänskligheten’. Snälla, säg inte en sak samtidigt som du gör en annan”, skriver Luo.

Han fortsätter: ”Kulturrevolutionen, massakern på Himmelska fridens torg och förföljelsen på falungong är alla exempel på hur partiet bryter mot lagen.”

Luo Yu avslutar det öppna brevet med: ”Jag trodde att vi skulle kunna tala diskret eftersom vi är som bröder med liknande bakgrund. Men jag har inget annat val än att skrika, eftersom det inte finns några kommunikationskanaler i en diktatur.”

Rapportering av Juliet Song och Larry Ong