400 år gammal växt får nytt liv
Bild av ett mumifierat träd på Ellesmere Islands i Kanada. Mossa som blottlagts genom att glaciäris smält på centrala Ellesmere Island har återvänt till livet i en studie som först publicerades 26 april 2013. (AP Photo/Ohio State University, Joel Barker)


I en glaciär i norra Kanada har forskare upptäckt att mossa som legat begravd i glaciäris i omkring 400 år kunde få liv på nytt.

Mossan blev innesluten i isen under lilla istiden, 1550-1850 e.Kr. Sedan 2004 har glaciärisen snabbt dragit sig tillbaka i regionen. Därmed har mycket växtliv blottats som troddes vara helt utdött, förklaras det i studiens sammanfattning, som publicerades på U.S. National Academy of Sciences webbsida den 22 maj.

Växterna “har en anmärkningsvärd rikedom”, konstateras det i sammanfattningen.

Att mossprovet, som togs på centrala Ellesmere Island, återfick sitt liv påvisar en stor motståndskraft hos icke-kärlväxter, så kallade bryofyter. Detta förbättrar forskarnas förståelse för den roll bryofyter har spelat i det förflutna, eller kan spela i framtiden, i att återskapa ekosystemen vid polerna.

Översatt från engelska.