400 000 evakuerade efter jordskred och översvämningar i Sichuan
Ett plötsligt jordskred blockerade floden Min, i det område som drabbade hårdast av jordbävningen i Sichuanprovinsen 2008. (Foto från källa i Kina)


Bara några dagar efter att kraftiga regn och jordskred orsakade förödelse i Zhouqu-häradet i Gansuprovinsen den 8 augusti, drabbades även delar av Sichuanprovinsen i sydvästra Kina av kraftiga jordskred och översvämningar.

Sichuan upplevde kraftiga skyfall från den 12 augusti och regnen ledde till stora jordskred i 10 städer och 24 härader. Omkring fem och en halv miljon människor drabbades och man tvingades evakuera 400 000 invånare, enligt China News Service den 17 augusti. Den officiella dödssiffran var 13 personer och 59 saknas.

Sichuans jordbävningsdrabbade områden i bydistrikten Qingping, Yingxiu och Longchi var bland de hårdast drabbade av jordskreden.

Tidigt på morgonen den 13 augusti skapade störtfloder ett jordskred som gjorde stor skada på Qingping, som är en förort till staden Mianzhu i nordvästra Sichuan. Det här området skadades svårt i jordbävningen 2008. Skredet, som uppskattades till fem miljoner kubikmeter, ändrade Mianyuanflodens lopp och skapade en barriärsjö, vilket i sin tur gjorde Qingping till en ö utan el- och vattenförsörjning. Vägtrafik och telekommunikation stoppades också helt.

Skredet svalde även fem byar i området och påverkade omkring 6000 invånare. Officiell media rapporterade bara om nio bekräftade dödsfall och fem saknade fram till natten den 16 augusti.

De stora lermassorna gjorde även så att vattnet från Mianyuanfloden nådde de nya hem som byggts efter jordbävningen. Många av dessa hus begravdes helt av vatten och lera.


En familj kommer fram till Hanwangskolan i Mianzhu efter att ha evakuerats med helikopter från Qingpings bydistrikt den 13 augusti. (Foto från källa i Kina)

En familj kommer fram till Hanwangskolan i Mianzhu efter att ha evakuerats med helikopter från Qingpings bydistrikt den 13 augusti. (Foto från källa i Kina)

Chen, som bor i Qingping, sade till Epoch Times:

– Även fast jordskreden i Mianzhuområdet inte verkar vara så förödande som jordbävningen i Wenchuan 2008, så har det påverkat ett mycket stort område. Qingping och Tianchi är bland de mest skadade. Det är svårt att bedöma hur många som dött just nu.

Chen sade att marktransporter är den mest brådskande frågan för Qingping eftersom många människor är fast i området och det enda sättet att föra ut skadade hittills varit med helikopter. Gummibåtar har nästan inte fungerat alls.

Räddningshelikoptrar förde förutom räddningsarbetare med sig små kommunikationsapparater och elgeneratorer till det drabbade området, vilket gjorde att man kunde återuppta kommunikationen med omvärlden.

Andra jordbävningsdrabbade områden i Sichuan har också haft kraftiga regn. Särskilt Wenchuanhäradet och staden Dujiangyan har skadats allvarligt.

Vid Yingxiu i Wenchuan har en del av Duwens motorväg förstörts av ett skred. Skredet ledde även om floden Min, en biflod till övre Yangtze i centrala Sichuan, vilket gjorde så att Yingxius bydistrikt översvämmades och tiotusentals människor blev instängda av vattenmassorna.

Liu Yong, en räddningsarbetare vars läger ligger på höglandet mittemot jordskredet berättade för Guangzhou Daily:

– När jag sprang ut låg de nya tvåvåningshusen i Yingxiu redan under vatten från Minfloden. Folk ropade på hjälp överallt.

De massiva skreden skapade även två barriärsjöar i Wenchuan och de var fortfarande blockerade den 15 augusti.


Invånare i Qingpings bydistrikt som vandrar på en lerig väg den 16 augusti, efter att området drabbats av ett massivt jordskred tre dagar tidigare. (Foto från källa i Kina)

Invånare i Qingpings bydistrikt som vandrar på en lerig väg den 16 augusti, efter att området drabbats av ett massivt jordskred tre dagar tidigare. (Foto från källa i Kina)

Det 60 000 kubikmeter stora skredet blockerade även Minfloden vid Yinxing, ett annat närbeläget bydistrikt i Wenchuan och även där skapades en barriärsjö.

Tao Qingfa vid ministeriet för markresurser sade till CCTV:

– Eftersom det är regnsäsong är risken för fler jordskred påtaglig. Bråten från de redan inträffade skreden kommer att flyta nerströms och skapa fler geologiska katastrofer.


http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41153/