338 miljoner kineser använder internet
Kinesiska ungdomar surfar på nätet på ett internetcafé i Chongqing, Kina. (China Photos/Getty Images)


Enligt den senaste statistiken var det i slutet av juni fler än 338 miljoner kineser som använder internet. Antalet innebär en ökning med hela 13 procent sedan i slutet av 2008.

De senaste sex månaderna har 40 miljoner kineser kopplat upp sig, men 70 procent av dessa anser det vara osäkert att handla online. Enligt en artikel på qq.com publicerade China Internet Network Information Center (CNNIC) den 14 juli sin 24e statistikrapport om internetutvecklingen i Kina.

Enligt rapporten, som sträcker sig till slutet av juni, använder 133 miljoner kineser mobiltelefoner för att surfa och 320 miljoner använder bredband. Kinas bredbandshastighet är mycket lägre än genomsnittet i världen, mindre än en fyrtiondel av den i exempelvis Japan. Enligt rapporten använder 50 procent av internetanvändarna främst nätet för underhållning, information och sociala kontakter.

Andelen kvinnliga användare är 47 procent och 175 miljoner av de 338 miljonerna användare är tonåringar. 63 procent är mellan 10 och 29 år och 67 procent har en grundskole- eller gymnasieutbildning.

Trots den ekonomiska tillbakagången har antalet nätshoppare ökat. 88 miljoner kineser shoppar på nätet, vilket är en ökning med 14 miljoner över de senaste sex månaderna. Antalet ansökningar för att få bedriva näthandel har ökat med 5 procent under perioden. Mindre än 30 procent av de kinesiska användarna anser det emellertid säkert att handla på nätet.

Enligt rapporten har 82 procent av användarna antivirusprogram installerat på de datorer de oftast använder. Under de senaste sex månaderna har trots detta 195 miljoner kinesiska användare attackerats av virus och trojaner och 110 miljoner har fått sina konton eller lösenord stulna.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19886/