300 bybor stöttade Falun Gong-utövare – nu förföljs de
Mer än 300 familjer från byn Fuzhenzhou har skrivit på en petition för att få myndigheterna att släppa den gripne Falun Gong-utövaren Wang Xiaodong. På bilden syns första sidan av petitionen. (Foto: Från internet)


I vad som måste ses som en ovanligt modig och osjälvisk aktion har omkring 300 bybor skrivit under och satt sina tumavtryck i vax på en petition där man kräver att en av byns invånare, som förföljs av myndigheterna för sin tro, släpps.

De som skrivit under petitionen har nu själva utsatts för förföljelse. Ordern kommer av allt att döma från partiets centrala ledning och tycks uppmana till att slå till hårt mot alla som vågar försvara Falun Gong-utövare. 

Läraren och Falun Gong-utövaren Wang Xiaodong, som bor i byn Zhoutun i Hebeiprovinsen, har väckt de andra bybornas sympati. Den 25 februari greps han i sitt hem av 40 poliser, som även genomsökte huset och beslagtog 20 000 yuan i kontanter. 

Efter flera fruktlösa försök att befria Wang Xiaodong, bjöd hans syster Wang Xiaomei och andra familjemedlemmar in de andra byborna att skriva under en petition för att få honom släppt. De fick snabbt ihop 300 underskrifter och lät byns partikadrer sätta en officiell stämpel på dokumentet för att visa att det var äkta. 

Familjemedlemmar besökte den lokala byrån för offentlig säkerhet både den 10 och 14 april, men den biträdande chefen för det teamet för nationell säkerhet, Gao Guiqi, sade att de inte kunde ta emot brevet. Familjen började då dela ut kopior av brevet och flygblad med Wangs historia på gatorna. 

Då agerade säkerhetsstyrkor direkt kopplade till partiets centrala ledning. Det mäktiga politisk-rättsliga utskottet, som styr det kinesiska polis- och rättssystemet, har förföljt Falun Gong via sitt så kallade 610-kontor. Det är en utomrättslig organisation som sedan 1999 agerat mot Falun Gong på förre regimledaren Jiang Zemins order. Politisk-rättsliga utskottet beordrade sin avdelning i Hebeiprovinsen att sätta press på byborna. Troligen hade deras petition blivit genant för utskottet genom att det visade att deras både socialt och ekonomiskt enormt kostsamma kampanj mot Falun Gong misslyckats.

Den 23 april kom ett dussintal personer från den inhemska säkerhetsapparaten hem till byns partisekreterare. De ville ha reda på vilka som skrivit under petitionen och även få tag i originaldokumentet. De grep Wang Xiaomei och hennes barn fick inte längre gå i förskolan. 

Dagen därpå, den 24 april, beordrade den lokala chefen för inhemsk säkerhet, Wang Wen, och byns partisekreterare, Zhou Yinzhong, ett dussintal av de bybor som skrivit under petitionen, att gå till en restaurang på orten. Där blev de ombedda att ta tillbaka sitt tidigare ställningstagande, och det hela skulle filmas. Tanken med denna process var att skrämma dem, enligt andra bybor. De blev även tillsagda att skriva på dokument där de tog tillbaka sina tidigare uttalanden. De som gick med på det bjöds på en fin middag på restaurangen. 

Partitjänstemän från orten Fuzhen, som ligger nära byn, inom staden Botou, började också delta i de här trakasserierna, genom att bilda fyra team för att leta rätt på de andra bybor som skrivit på petitionen och få dem att ta tillbaka det.


Bild av Wang Xiaodong, innan han greps. Bilden kommer från hans familj. (Epoch Times)

Bild av Wang Xiaodong, innan han greps. Bilden kommer från hans familj. (Epoch Times)

Den 18 maj hade man gjort det mesta av arbetet, och en majoritet av byborna som skrivit på petitionen hade ombetts skriva under ett papper där det stod att deras petition bara var en sympatiyttring för Wangs gamla mor och hans sjuåriga barn, inte för något som hade med Falun Gong att göra. Dessutom var de tvungna att skriva på ett annat papper där de fördömde Falun Gong, i ett försök att förstöra deras sympati för utövare av den förföljda metoden.

Zhou Yonkang, det politisk-rättsliga utskottets ordförande, har ett personligt intresse av att upprätthålla förföljelsen av Falun Gong-utövare, och han kom till sin nuvarande position av Jiang Zemin, som lovat att ”utplåna” metoden i Kina. Efter att förföljelsen började 1999 steg Zhou från chef för ministeriet för mark och resurser till chef för offentlig säkerhet, och sedan till partisekreterare för det hemlighetsfulla och mäktiga politisk-rättsliga utskottet. Det tog bara tre år. Utskottet fick enorm makt under Jiang och Zhou. Politiska analytiker har kallat det för att ett ”andra maktcentrum” skapades vid sidan av partiets ledning. 

Zhous ställning är nu problematisk, eftersom han är allierad med Jiang och även med Bo Xilai, den före detta politbyråmedlemmen som nyligen sparkades ut under förödmjukande former. I utländsk press har det förekommit rapporter om att Zhou i praktiken fråntagits sin makt. Zhou är dessutom ytterst ansvarig för den brutala behandlingen av Chen Guangcheng, den blinde människorättsadvokaten som nyligen kom till USA efter en dramatisk flykt till den amerikanska ambassaden ur den husarrest han hållits i. 

De som står upp för Falun Gong behandlas ofta mycket brutalt i Kina, enligt människorättsadvokater och andra källor. Det mest kända fallet är troligen det med Gao Zhisheng, som försökte försvara Falun Gong-utövare i domstol och dessutom skrev öppna brev till partiet där han fördömde förföljelsen och krävde att den skulle upphöra. Han har varit i olika former av förvar sedan 2006 och är för närvarande i fängelse. Kommunistregimens säkerhetspolis misshandlade honom i flera dagar, elchockade honom och stack in tandpetare i könsorganet på honom. 

Falun Gong är en andlig metod baserad på principerna sanning, godhet, tålamod. Den omfattar långsamma fysiska övningar och meditation. 

Efter att Wang Xiaomei släpptes av polisen den 13 maj skrev hon ett brev där hon bad det internationella samfundet om hjälp.
”Jag hoppas ni kan begära att den kinesiska regeringen arrangerar ett möte mellan dem, mig och internationella människorättsorganisationer, så att de förhållanden som jag försökt beskriva för myndigheterna kan verifieras,” skrev hon. ”Jag, en kvinna från den kinesiska landsbygden, ber er på mina bara knän om hjälp.”

Översatt från engelska