30 procent av transportnäringen utlandsägd


Transportnäringen ägs till 98 procent av privata företag. Var femte anställd inom transportnäringen arbetar i ett utlandsägt bolag. Dessa företag står för nästan 30 procent av nettoomsättningen.

SCB har plockat fram jämförelsesiffror för nettoomsättning per anställd. I de utlandsägda företagen omsatte varje anställd 3,3 miljoner kronor, vilket ska jämföras med två miljoner kronor för de andra privata företagen.

Ovanstående är resultaten från undersökningen Företagens ekonomi och avser år 2006, vilket SCB nu redovisar.