30 massdemonstrationer varje dag i Kina
Tusentals demonstranter i staden Dongyong protesterade den 21 januari för sjunde gången mot korruptionen bland myndigheterna i Guangdong. (Foto: Weibo.com)


Nästan tre dussin massprotester mot tjänstemän i det styrande kommunistpartiet ägde rum under måndagen, vilket visar att sådana incidenter blir alltmer vanligare.

Allt som allt ägde 30 offentliga demonstrationer i 16 provinser rum, enligt den alternativa sajten molihua.org. På söndagen ägde endast en demonstration rum.

Över 4 000 bybor i Shanwei, en stad i södra Guangdongprovinsen, deltog i en antikorruptionsprotest i söndags. De krävde att kommunpolitikerna gör sig av med lokala tjänstemän som är misstänkta för att ha konfiskerat och sålt deras jordbruksmark. Polis var på plats för att slå ned på demonstranterna. Protesten sades vara den sjunde i ordningen.

Bybornas demonstration under söndagen var en av flera som pågår mot konfiskation av mark, som de hävdar har sålts utan deras medgivande och utan någon kompensation från försäljningen.

De kräver att de lokala myndigheterna utreder tjänstemän som varit inblandade i konfiskering de senaste två decennierna. Omkring 50 tunnland av åkermarken såldes vid 17 hemliga markförsäljningar med en nettovinst på över en miljon kronor som sedan ska ha förskingrats, hävdar byborna.

– Vi måste fortsätta. Annars har vår tre månader långa kamp varit i onödan, sade bybon Cai Siteng för Epoch Times.

En kinesisk bloggare från Dongyong sade att omkring 1000 personer har samlats för att protestera ”varje natt för att få ny styrka”.


Kravallpolis står redo vid Shanweis kommunalhus. (Weibo.com)

Kravallpolis står redo vid Shanweis kommunalhus. (Weibo.com)

Men trots protesterna och petitioner med tumavtryck har man inte fått någon respons från myndigheterna i Shanwei, där Dongyong ligger.

Massprotesterna i Kina har ökat de senaste åren. År 2000 ägde 40 000 massdemonstrationer eller upplopp rum. Men 2009 var siffran uppe i 110 000, rapporterade Observer News Weekly förra månaden.

2010 ökade siffran ännu mer. Enligt tidningen ägde 280 000 “massincidenter” rum runt om i Kina.

Observer säger att antalet folk som deltar i dessa demonstrationer har ökat i genomsnitt med 17 procent för varje år det senaste decenniet. År 2000 deltog 1,63 miljoner demonstranter, men 2009 var det 5,72 miljoner.

Olaglig försäljning och konfiskering av mark, arbetsstrejker och miljöförstöring är de främsta orsakerna varför kineser protester, sade Chen Guanjin, vicedirektören för sociologiavdelningen vid China Academy of Social Sciences, rapporterade IBTimes.

Några av de dussintal demonstrationer under måndagen var: byggnadsarbetare i Lanzhou, Gansuprovinsen blockerade vägar med lönedemonstration; fastighetsägare i Chengdu har strejkat mot myndigheternas politik; chaufförer till trehjulsfordon i staden Tongxiang, Zhejiangprovinsen, protesterade mot att de inte får köra på vissa vägar; pensionärer från en militärutrustningsfabrik i Nanjing; bybor i Guangzhou, Guangdongprovinsen, kräver kompensation för ett järnvägsprojekt.

Översatt från engelska.