30 år sedan kommunistdiktatorn Mao Zedung dog


I dag, lördag, är det 30 år sedan den kinesiske kommunistledaren Mao Zedung avled. Han var Kinas ledare från 1949 fram till sin död 1976. Men få känner till vem han verkligen var och vilka dåd han utförde.
 
Mao Zedung, också benämnt Mao Tsetung, föddes 1893 i Hunanprovinsen. Han var gift fyra gånger och fick flera barn, men han övergav sina fruar och barn, för att låta kampen om makten och politiken gå före allt annat. Mao lär bland annat ha sagt att ”makt växer fram genom en gevärspipa” och ”Jag är inte ansvarig för någon annan”.
 
Mao trodde tidigt på revolutionen och var övertygad om att den kunde genomföras med hjälp av bönderna. Han var med och bildade kommunistpartiet i Kina på 1920-talet. Redan då var han engagerad i revolutionära rörelser och kämpade mot ”kapitalister” och ”kommunistfiender” och inpå 1930-talet utförde Mao även utrensningar och massavrättningar av sina ”fiender”. Under den här tiden lärde han känna Stalin och tog order från Sovjet.
 
Den propaganda som fortfarande har inverkan säger att Mao försökte avstyra den japanska ockupationen, men faktum var att han stödde den då det ledde till hans fiende Chiang Kai-sheks fall; de kommunistiska styrkorna undvek med avsikt att ta strida med de japanska.
 
Även om det fortfarande finns kvar maoistiskt tänkande och maoistiska rörelser runt om i världen har dock historien om Mao börjat omvärderats i till exempel verk som ” Mao – den sanna historien” av Jung Chang och Jon Halliday. I detta verk målas Mao upp som en grym och obarmhärtig diktator som orsakade omkring 70 miljoner kinesers död.
 
Maos kampanj för att utveckla Kinas industri ”det stora språnget” (1958-1962), blev ett totalt misslyckande, vilket föranledde att miljontals dog av svält. Uppemot 30 miljoner kineser sägs ha dött under denna kampanj. Över hela Kina beordrade Mao bönderna att uppföra stålugnar och man smälte ned allt stål man kom över som dock blev oanvändbart. Hela politiken var ett misslyckande, men få vågade kritisera Mao.
 
En annan kampanj som Maos startade var ”Kulturrevolutionen” (1966-1976) som har kallats för den tio år långa katastrofen, där våldsam förföljelse av dissidenter och de som hyste borgerligt tänkande var utbredd över hela Kina. Omkring 8 miljoner fick sätta livet till. Under Kulturrevolutionen var utrensningar och arresteringar av oliktänkande, intellektuella, konstnärer, vetenskapsmän och högeranhängare vardag i Kina. Påstådda högeranhängare och uppsatta tjänstemän tvingades ut på landsbygden av Maos rödgardister. Miljontals arresterades utan grunder och tusentals dog i fångläger.

Maos mål med Kulturrevolutionen var också att attackera ”de fyra gamla”, det vill säga gamla idéer, gammal kultur, gamla seder och gamla vanor. Mao uppmanade rödgardisterna att attackera alla som klassificerades inom de ”fem svarta klasserna”; godsägare, rika bönder, reaktionärer, dåliga element eller högeranhängare.
 
Maos mest kända verk är citatsamlingen ”Maos lilla röda” som blev en bästsäljare under 1960-talet och nådde framgångar även utanför Kina. Under Kulturrevolutionen nådde personkulten av Mao sin kulmen. Alla skulle citera högt utdrag från ”Maos lilla röda” och Maos bild var allestädes närvarande i Kina. I vissa områden utbröt till och med kannibalism.
 
Mao Zedungs tänkande finns fortfarande kvar i Kina och även i den kinesiska grundlagen. Hans bild finns också fortfarande kvar att beskåda på Himmelska Fridens torg i Peking. Kina har ännu inte öppnat upp sina arkiv om Mao och kommunistregimens brott mot den kinesiska befolkningen och därför är befolkningen ovetande om vem Mao verkligen var, hans ohyggliga dåd och att han låg bakom fler än 70 miljoner människors död.
 
Källor: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=45992&a=655763
Mao – den sanna historien av Jung Chang och Jon Halliday