3 månader blev till 13 år men nu räcker det
Falun Gong-utövare har en manifestation i Stockholm på den 20 juli 2012. (Foto: Epoch Times)


I Epoch Times artikelserie Nio kommentarer om kommunistpartiet står det att ”det som Falun Gong ger människorna är en kultur och en livsstil. Det är den kultur som tillhörde våra förfäder och som kineserna förlorade för länge sedan. Den utgjorde roten till kinesiska traditioner”.

Kinesiska kommunistpartiet hade i flera decennier förstört och manipulerat de kinesiska traditionerna och här kom nu Falun Gong 1992. Om den accepterades av kineserna skulle ingenting kunna hindra dess spridning, fruktade Jiang Zemin och partiet, kan man läsa i Nio kommentarer.

Jiang Zemin startade förföljelsen av Falun Gong 20 juli 1999.

I Nio kommentarerna står också att ”om människor ges ett sådant unikt val [som att gå tillbaka till sina rötter] kommer de att kunna skilja på rätt och fel”.

I torsdagens artikel i Epoch Times, ”Rika kineser emigrerar för ekonomi och utbildning” säger chefen för ett utbildningsföretag att en vän som utvandrat från Kina sagt till honom, att det fanns tre skäl för emigration varav ett var: den låga moralen, svårigheten att skilja på rätt och fel i Kina.

Med andra ord gavs kineserna inte något val, en diktatur är en diktatur och den använder våld. Den som engagerar sig mot detta råkar illa ut, förlorar sitt arbete, friheten och till och med sitt liv. Utomlands har medierna varit tysta om denna förföljelse av miljontals kineser som bara vill förbättra sina liv genom att utöva den traditionella kultiveringsmetoden.

Det var lätt att bli lurad av den kinesiska regimen som spred osanning och förtal om Falun Gong genom sin stora propagandaapparat, och genom Jiang Zemin själv som spred broschyrer om detta till andra statschefer som han besökte.

Huvudkvarteret för Epoch Times i New York ser när de granskar förföljelsen, att när Chongqings före detta polischef Wang Lijung (Bo Xilais höger hand) i februari flydde till det amerikanska konsulatet i Chengdu med avslöjande dokument, ändrades situationen i Kina. Sedan dess har partitoppar som Bo Xilai arresterats. En del av dokumenten handlade om den organskörd som pågår i Kina. Nu kliver folk fram och fördömer situationen.

Det har gått tretton år av en förföljelse utan dess like av Falun Gong-utövare i Kina. De som har utsatts för förföljelse har fått se att deras familj, grannar och arbetskamrater dragits in i den. En utövare betraktades inte som en människa av Jiang Zemin, som inrättade en hemlig enhet, den så kallade 610-byrån för att jaga dem.

Falun Gong-utövarna skulle förstöras fysiskt, psykiskt och ekonomiskt på tre månader sade Jiang Zemin. Det har nu gått tretton år och utövarna i Kina är inte knäckta. De har alltsedan den 20 juli 1999 outtröttligt berättat om alla brott mot mänskliga rättigheter, för sina vänner, grannar och omvärlden, avslöjat vad det Kinesiska kommunistpartiet har gjort mot det kinesiska folket under dessa år och med utövarna i synnerhet.

Jag tror på att situationen i Kina kommer att förändras, och jag hoppas innerligt att fler och fler människor vaknar upp, och fördömer kommunistpartiets förbrytelser.

Artikelserien ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” publicerades av Dajiyuan (Epoch Times kinesiska utgåva) i november 2004. Våren 2005 översattes artiklarna till svenska och finns på vår webbsida i spalten till vänster.