3 500 år gammal protes
Amputerad mumietå, 3 500 år gammal, finns på museum i Kairo. (Foto: AFP)


Det fanns hopp för människor som tvingats förlora någon kroppsdel även för 3 500 år sedan. På ett museum i Kairo i Egypten bevarar man en mumie som fått sin stortå bortamputerad.

Amputationen har utförts väl och tyder på ett omfattande kirurgiskt arbete. Man har också kommit fram till att det under operationen användes bedövningsmedel.

Stortån blev bortamputerad och ersatt av en konstgjord som tillverkats av läder och trämaterial.

Enligt AFP levde mumien vid tiden för Amenhotep II:s styre på 1400-talet före Kristus, i den 18:e dynastin i det antika Egypten. Experterna tror därför att under den här tidsperioden utfördes avancerade kirurgiska operationer och man fick även bedövning.

Nivån på många behandlingsmetoder från antik tid är förvånande. Vi vet fortfarande lite om hur den tidens människor utvecklades sina tekniker. Exempelvis är deras kunskaper om energikanaler och astronomi fortfarande gåtfulla för oss.