3 000-årig guldmask ställs ut i Kina
En guldmask som hittats vid utgrävningsplatsen i Jinsha ställdes ut för första gången den 9 juni i år. (Epoch Times)


Den 3 000-åriga guldmasken som grävts fram vid en arkeologisk utgrävningsplats i Jinsha ställdes ut till allmän beskådan för första gången på Jinshas fornminnesmuseum i staden Chengdu den 9 juni.

Guldmasken grävdes fram från den åttonde arkeologiska platsen i Chengdu förra året. Den väger 46 gram, är 19,5 cm bred, 11 cm hög och 0,4 mm tjock.

Forskare spekulerar i om masken ursprungligen suttit fäst vid ett annat föremål och att den är ungefär 3 000 år gammal, vilket placerar den i antingen den sena Shangdynastin (1700 f.kr-1046 f.Kr) eller västra Zhoudynastin (1046 f.kr-771 f.Kr).

Chengdus arkeologiska institut säger att arkeologerna funnit andra egendomliga föremål, såsom en bronsmask och ett jadeinstrument på samma plats, enligt ett reportage i Mingpao.

Den åttonde utgrävningsplatsen befinner sig i den södra delen av Jinshas fornminnesmuseum enligt Wang Yi, dekan på det arkeologiska institutet.

Wang säger att man började utgrävningarna på den platsen i slutet av förra året men att man där gjort de viktigaste fynden på sex år.

Enligt Wang har man sammanlagt grävt fram 342 föremål från platsen. 45 guldföremål, 88 bronsföremål, 194 jadeföremål, åtta stenföremål, fyra av elfenben och tre keramikföremål.

Av alla föremålen är guldmasken den mest värdefulla säger Wang. Masken är den största och mest välbevarade guldmasken man funnit från den här historiska perioden. När den först grävdes upp kunde man inte se vad det var, men efter konserveringsarbete framträdde den.

Masken är rektangulär, med flat panna, två långa knivliknande utstående ögonbryn, ett par triangulära ögon, triangulär näsa, bred mun och två rektangulära öron med hål i båda örsnibbarna.

Även en mindre guldmask grävdes fram på fyndplatsen i Jinsha år 2001.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-6-15/56551.html