2,8 miljoner till forskning av miljögifter


Forskare vid Örebro universitet har fått statlig hjälp av KK-stiftelsen för att utveckla ett analysverktyg för miljöövervakning. Meningen är att det ska bli enklare att bedöma effekterna av de ämnen i naturen som kan vara farliga för människor och djur.

Utgångspunkten för projektet är de processer som sker i kroppens celler när den utsätts för miljögifter.

Genom att utveckla en metod som kan mäta och utvärdera om ett ämne till exempel är cancerframkallande, skadligt för ämnesomsättningen eller stör hormonbalansen, kan man enklare övervaka olika miljöer.

– I stället för att gå ut och kartlägga vilka ämnen som finns i naturen och sedan undersöka vart och ett av dem för att se om de kan vara farliga, kan man med den här metoden först se om det finns något i en viss miljö som sätter i gång en reaktion i cellerna, och sedan ta reda på vilket eller vilka ämnen det är, säger biologiforskarna Jana Jass och Per-Erik Olsson vid Centrum för livsvetenskap på Örebro universitet, i ett pressmeddelande.

Forskarna anser att en viktig fördel är att man också kan se den sammantagna effekten av flera ämnen.

Man kommer att utveckla tester för människor och flera djurarter. Metoden bygger på att bland annat identifiera cirka 40 gener hos varje art som spelar en viktig roll för reaktionerna på olika sjukdomsframkallande ämnen.

Forskarna samarbetar med tre företag som ingår i projektet, ALS Scandinavia AB i Täby, Envix Nord AB i Umeå och GS Ekotox AB i UpplandsVäsby.