260 kinesiska barn på sjukhus efter matförgiftning


260 barn från ett daghem i Wuwei i Gansuprovinsen fick föras till sjukhus efter att ha drabbats av matförgiftning, enligt en rapport från nyhetsbyrån Xinhua den 21 september.

En anställd vid daghemmet Shiyan bekräftade händelsen men sa att antalet förgiftade barn inte var så många som anges i rapporten. När vittnet tillfrågades om det exakta antalet drabbade och orsaken till händelsen svarade det: ”Vi får inte ge några intervjuer.” Daghemmets föreståndare har inte varit anträffbar sedan det inträffade.

Även Wuweis Allmänna säkerhetsbyrå bekräftade händelsen men vägrade att avslöja några detaljer. Enligt den anställda som svarade i telefonen blir det på ”order ovanifrån” om när detaljerna kring fallet kommer att offentliggöras.

Det kinesiska kommunistpartiet kategoriserar vanligtvis matförgiftningar som ”dåliga nyheter” som bör undvikas. Undersökningar visar på att liknande incidenter normalt sett inte avslöjas för allmänheten och människor får knappast reda på huruvida de ansvariga tjänstemännen straffas eller ej. Att nyhetsbyrån Xinhua rapporterar om detta specifika fall väcker misstankar om att situationen är mycket allvarlig.

Ma Xiaoming, som tidigare var reporter för Shanxprovincens TV-station, säger att detta tyder på att incidenten blev så allvarlig att myndigheterna var oförmögna att dölja det. Händelsen påverkade mer än 200 barn och deras familjer. Nyheten spred sig snabbt genom föräldrarna, sjukhus och sanitära enheter.

Om kommunistpartiet hade en möjlighet skulle det normalt skyla över händelsen och lura allmänheten, säger Ma. Om det inte går så visar de upp en dämpad attityd runt det inträffade eller lägger vikt vid hur effektivt regeringen hanterat situationen, som om det vore något de åstadkommit genom sin politik. Istället för att ta sitt ansvar på allvar använder sig myndigheterna av händelserna för att skönmåla sin image.

I Kina inträffar matförgiftningar av olika grader regelbundet, enligt Ma.

– Det vi ser i nyheterna är bara några få av många fall. Matförgiftningar likt olyckan på daghemmet har förekommit på många andra platser. Jag har åtskilliga tidigare klasskompisar som har informerat mig om matförgiftningar på deras skolor, säger han.

Angående orsakerna som ligger bakom säger Ma,

– Det är högst sannolikt två möjligheter. Den första är att en del personer inte är nöjda med samhället och myndigheterna, så de hämnas genom att lägga gift i människors mat. Den andra möjligheten är att maten i sig har passerat bäst-före-datum, är förorenad, förfalskad med extra antibiotikadoser, antiseptiska medel, färgämnen eller till och med giftiga kemikalier från produktionsprocessen.

Vilket scenario det än handlar om tycker Ma Xiaoming att Kinas kommunistregim ska stå skyldiga, eftersom regimen har förstört samhällsmoralen och anständigheten i Kina, och har intensifierat sociala konflikter vilket har resulterat i oräkneliga tragedier och katastrofer.

Zheng Ning, en nyhetskommentator från Guizhouprovinsen, säger att orsaken bakom de upprepade matförgiftningarna ligger djupt rotade i det nuvarande ekonomiska och politiska systemet.

– När kontrollorganisationerna drivs enbart av ekonomiska intressen fäster de ingen vikt vid matens kvalitet vilket leder till att lågkvalitativa och till och med förfalskade produkter sprids vitt och brett. Vad undersökningarna visar avslöjas aldrig, säger Zeng Ning.

Invånare i Kina har ingen rätt att få information, kritisera eller övervaka vad myndigheterna gör. Roten till tragedierna är korruptionen och inkompetensen hos myndigheterna. Händelserna följs vanligtvis inte upp. Allmänheten vet aldrig om de ansvariga tjänstemännen ställs inför rätta, fortsätter han.

Översatt från version