26 år efter Tjernobylkatastrofen
Bilden visar den skadade kärnkraftsanläggningen i Tjernobyl, nära staden Pripyat i Ukraina, några dagar efter reaktorolyckan 26 april 1986. Explosionen medförde att stora mängder radioaktiva partiklar släpptes ut i atmosfären. Strålningsnivåerna var 400 gånger högre än värdena från atombomben över Hiroshima. Nu har 26 år gått sedan olyckan men vi ser fortfarande dess spår i miljön. (Foto: AFP/Vladimir Repik)


Fjällområdet Jotunheimen i Norge är fortfarande starkt påverkat 26 år efter Tjernobylkatastrofen. Undersökningar har visat att radioaktiviteten på flera ställen är högre än vad som är tillåtet för livsmedelsproduktion, rapporterar den norska tidningen Aftenposten.

Efterverkningarna av den förödande explosionen som ägde rum i en av kärnkraftverket Tjernobyls reaktorer 1986 påverkar än idag människor, djur och natur.

Det radioaktiva nedsläppet dödade tusentals människor i Ukraina, Ryssland och Vitryssland och ett radioaktivt moln spred sig över stora delar av den forna Sovjetunionen och över de östra, centrala och norra delarna av Europa. Även de östra delarna av Nordamerika berördes.

Rennäringen blev allvarligt påverkad av det radioaktiva nedfallet och många renägare fick slakta sina renar och kassera köttet då det ansågs vara hälsofarligt att äta.

I det norska fjällområdet Jotunheimen har 7500 renar sina betesmarker. Undersökningar som gjordes 2010 visade att renarna i området hade så höga strålningsvärden att de fick slaktas. Köttet kunde inte användas som livsmedel.

Nu har omfattande undersökningar i området utförts av Norges geologiska forskningsenhet, NGU, tillsammans med landets strålskyddsmyndighet och Reindriftsforvaltningen och resultaten överraskade forskarna.

Strålningsnivåerna i det 3000 kvadratkilometer stora fjällområdet var nämligen betydligt högre än man räknat med.

– Vi är förvånade över hur mycket föroreningar det är i delar av området, säger Lavrans Skuterud, forskare vid det norska strålskyddsinstitutet och rådgivare för rennäringen till Aftenposten.

Minskningen av det radioaktiva ämnet cesium 134 har inte gått som förväntat.

I sommar kommer man att fortsätta göra undersökningar bland annat i delar av Trøndelag. Forskarna befarar att radioaktiviteten även där kommer att visa sig ligga på en högre nivå än de hoppats på.