260 000 dödas på kinesiska vägar varje år
Räddningspersonal vid en olycka med en buss och lastbil. 22 personer omkom den 25 september 2015, Xiangtan Kina. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Enligt en global rapport framtagen av World Health Organization (WHO) är dödsfallen på de kinesiska vägarna fyra gånger fler än vad de kinesiska myndigheterna rapporterar.

WHO uppskattade att 261 367 personer dog i trafikolyckor år 2013. Kinesiska myndigheter rapporterade att 58 539 personer dog samma år.

Med en växande medelklass som skaffar bil och trafikregler som inte följs har trafikolyckorna blivit ett stort problem. Överfyllda långfärdsbussar som råkar ut för olyckor är också vanligt förekommande.

Att dödstalen är så höga beror främst på en otillräcklig räddningstjänst och brister i hanteringen på olycksplatsen, enligt en kinesisk studie publicerad i den medicinska tidskriften the Lancet i april i år. Av de som dödas är fler än en av fyra fotgängare och 72 procent är män, enligt kinesisk statistik via WHO.

Trafikolyckor är den tredje största orsaken till för tidig död i Kina. Det rankas högre än någon cancersjukdom enligt the Global Burden of Disease Study.