250 000 begår självmord varje år i Kina
En kvinna hotade med att hoppa från en byggnad i Hefei, Anhuiprovinsen, i juli förra året. Hon hoppade aldrig, men fler än 250 000 kineser tar varje år sitt liv. (Foto: AFP)


Av alla dödsfall som sker i Kina intar självmord en femteplats. Årligen uppskattar man att så många som 250 000 kineser tar livet av sig. Pekings hälsoministerium avslöjade nyligen att antalet självmordsförsök nått tvåmiljonerstrecket. 

Enligt Han Fei, chef för ett psykologiskt rådgivningscenter i Shanghai, finns det många faktorer som utlöser självmordstankar. ”Det orsakas inte bara på grund av allmän stress, utan av långvariga känslomässiga bördor och depression.”

Typiska riskfaktorer för självmord är familjesituation, fysiska och mentala sjukdomar, såväl som psykologiska och miljömässiga faktorer. Hälften av dem som begick självmord led av depression. Kroniska eller dödliga sjukdomar och depression ökar risken för självmord. De som är fysiskt handikappade löper också större självmordsrisk. 

Vissa hälsoexperter som Jin Ling, en näringsfysiolog i Shanghai, tror att industriell utveckling kan orsaka att man utvecklar ett negativ tänkesätt som i sin tur leder till ett sämre hälsotillstånd. Den sämre hälsan ökar mottagligheten till psykologiska bekymmer som kan leda till självmord. 

Själmordsstatistiken rörande 16- till 30-årsåldersgruppen är snedvriden. Jin menar att fenomenet orsakas av brist på fysiskt välbefinnande som kan leda till depression. Samtidigt tror Jin att trenden kan vändas genom närings- och hälsorådgivning. 

Jin har också märkt att självmordsfrekvensen bland nya mödrar och den äldre befolkningen med sjukdomar har ökat. Jin menar att dessa ökningar är en global företeelse vars orsak kan vara depression efter att man fött barn och fysiska besvär orsakat av sjukdomar. Hon tror att nyckeln till psykiskt välbefinnande börjar med fysiskt välbefinnande. 
 
Det finns inga direkta botemedel mot självmordsförsök men det finns åtgärder som kan minska antalet självmord. ”Tänk globalt. Planera nationellt. Agera lokalt”, är temat för Världsdagen för att förhindra självmord detta år.