23 miljarder mot lågkonjunkturen


Regeringen presenterade på fredagen ett stimlanspaket på nästan 23 miljarder kronor för att motverka den tilltagande lågkonjunkturen och effekterna av finanskrisen.

Paketet består av åtgärder för drygt åtta miljarder kronor under 2009, ungefär lika mycket under 2010 och drygt fem miljarder 2011.  Bland annat får Arbetsförmedlingen tre miljarder extra som ska skapa sysselsättning för både kort- och långtidsarbetslösa genom bland annat en ökad matchning mot arbetsmarknaden, individuell coachning och arbetspraktik – åtgärder som enligt statsminister Reinfeldt efterfrågats av de arbetsförmedlare han träffat ute i landet.

Vid presskonferensen i Rosenbad med statsminister Fredrik Reinfeldt (m), handelsminister Maud Olofsson (c), utbildningsminister Jan Björklund (fp) och socialminister Göran Hägglund (kd) presenterades även satsningar på yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial och eftergymnasial nivå, dock ej på högskolorna, underhåll av vägar och järnvägar och ett återinfört rotavdrag, vilket är en skattebefrielse för renovering, om- och tillbyggnad, som ryms inom de hushållsnära tjänsterna.

Stimulanspaketet är en komplettering av den så kallade ”superbudget” med åtgärder på 32 miljarder mot finanskrisen som presenterades tidigare i höst, och som börjar gälla vid årsskiftet.

Oppositionens reaktion var att åtgärderna är för små och kommer för sent.

– Regeringen gör ingenting för småföretagen, och ingenting för kommunerna. Det är häpnadsväckande, säger Tomas Östros, Socialdemokraternas ekonomiskt politiska talesperson på partiets hemsida.

Östros skulle vilja se satsninga på uppemot 25 miljarder bara under 2009.

Ingen av åtgärderna är riktade mot  den krisdrabbade bilindustrin. Regeringen analyserar enligt handelsminister Maud Olofsson nu situationen för bilindustrin och kommer med åtgärder när den har en omvärldsanalys klar.