22 000 fångar försvunna i Nordkorea
En skärmbild av omslaget till den nya rapporten som delvis rör de fångar som försvann från Camp 22 i Nordkorea. (Skärmbild/HRNK)


Enligt en rapport har 22 000 fångar försvunnit från arbetslägret Camp 22 i Nordkorea.

Den USA-baserade kommittén för mänskliga rättigheter i Nordkorea rapporterar att antalet fångar i lägret snabbt krympte från 30 000 till mellan 3 000 till 8 000 samtidigt som det rapporterades om allvarlig matbrist i lägret.

I Nordkoreas fångläger finns människor som anses ”gjort fel” eller som ”tänkt fel”. De flesta bestraffas genom tvångsarbete eller mer extrema åtgärder som sträng ransonering och tortyr.

Camp 22 som sträckte sig över ett område som omfattade ungefär fyra x fem mil har nyligen stängts men ett stort antal fångar saknas vilket inte kan redovisas.

Enligt flera medier som har källor inne i det stängda landet och andra källor såsom en tidigare fångvaktare, beskriver rapporten att en del av de ”saknade” fångarna har överförts till ett närliggande läger, men var omkring 22 000 personer finns är fortfarande okänt.

En nyhet som Radio Free Asia (RFA) rapporterade om den 6 oktober 2012 var att vid nedläggningen av Camp 22 krympte antalet fångar snabbt från 30 000 till 3 000 som en följd av matbristen, skriver David Hawk, människorättsförespråkare och författare av rapporten.

Reportern, som är avhoppare, sade att Nordkoreas devalvering 2009 gjorde att lägerledningen inte kunde köpa mat för att komplettera de grödor som odlades i lägren. Kombinerat med dåliga skördar resulterade detta i att ett stort antal fångar dog efter 2010.

”Om det ligger någon sanning i detta är det ett illdåd som kräver en närmare undersökning”, sade Hawk.

En annan reporter från Daily NK som också är avhoppare och bosatt utanför Nordkorea skrev om stängningen av Camp 22. Han berättade för Hawk att han antog att en del av fångarna överfördes till ett närliggande läger, Camp 16. Men han sade att antalet överflyttade fångar bara var sju till åtta tusen, en markant skillnad mot de 30 000 i lägret.


Camp 22 var beläget i närheten av Hoeryŏng, North Hamgyong, North Korea. (Google Maps)

Camp 22 var beläget i närheten av Hoeryŏng, North Hamgyong, North Korea. (Google Maps)

Lägret var beläget nära Hoeryong i Norra Hamgyong provinsen, en välkänd stad i Nordkorea. Det är Kim Il-sungs hustrus och Kim Jong-ils mors hemstad. Sedan stängningen har invånarna observerats flytta till området för att odla grödor och bryta kol.

Innan stängningen av lägret, fanns iakttagelser som rapporterats av DailyNk och Radio Free Asia, bland annat:

-Lastbilar som kan ha innehållit fångar lämnade lägret på natten och körde till järnvägsstationen i Hoeryong

-Nattliga rörelser iakttogs under mars, april och juni 2012

Fånglägerkommendanten och en annan tjänsteman har troligen försvunnit och förmodas ha hoppat av.

I rapporten beskrivs också stängningen av ett annat läger, Camp 14.

Beroende på källan finns det uppskattningsvis 80 000 till 200 000 nordkoreaner i fångläger runt om i landet. Den nordkoreanska regeringen förnekar att de finns och mycket av informationen om dem är hämtade från anonyma källor, avhoppare och satellitbilder.

Enligt Hawk är dödstalet i lägren oerhört högt.

”Många av de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter i Nordkorea har skett bakom elektrifierade taggtrådsstängsel i ett land vars ledare har gjort stora ansträngningar för att isolera dess befolkning från all kontakt med omvärlden”, skriver han.

”Det redovisade antalet dödsfall i lägren från avrättningar, en kombination av svår undernäring med åtföljande sjukdom och arbetsolyckor (gruvarbete och timmerhuggning är farliga yrken även för välnärda och friska arbetstagare) är häpnadsväckande”.

Läs den fullständiga rapporten NKHiddenGulag_DavidHawk

Översatt från engelska.