2012: starten på något nytt?
USA:s stora sigill, tryckt på den amerikanska dollarsedeln, har en pyramid med 13 nivåer. (Stephanie Lam/ Epoch Times)


”Vi kallar det för ett fjärilsdiagram, eftersom solfläckarna på den här bilden skapar ett mönster som ser ut som vingarna på en fjäril”, säger Dr David Hathaway på Marshall Space Flight Center i en artikel från NASA om den effekt som solaktiviteten kan ha på jordens magnetism. På grund av alla svängningar ”är fältomkastningens påverkan på heliosfären komplicerad”.

En mängd forskare runt om i världen undrar likt Hathaway hur stor magnetismen från vår ”moderstjärna”, solen, kommer att vara 2012 då vi vet att solaktiviteten kommer att befinna sig i ett maxläge. Enligt prognoserna kommer den förväntade rotationen av solens magnetpolaritet att fungera som en slags kolossal kosmisk magnet som kan förändra magnetfältet hos alla kroppar inom dess heliosfär, och som även omfattar vår planet jorden.

Trots att mayafolket försvann för länge sedan har deras kalender – som kallas ”Den långa räkningen” – lyckats överleva fram till idag. Enligt kalendern kommer slutet för den nuvarande mänskliga civilisationen att äga rum på sista dagen av den 13:e baktunperioden, vilket i vår kalender motsvarar 21 december 2012.

Mayafolket kallade de 20 åren i den 13:e baktunperioden (1992-2012) för ”jordens pånyttfödelse” eller ”jordens rening”. År 775 förutspådde en munk från mayafolket att det efter 1991 skulle inträffa två stora händelser:  höjandet av människans kosmiska medvetenhet och jordens rening och pånyttfödelse.

Somliga menar att USA:s stora sigill skildrar denna profetia. På sigillets baksida finns en pyramid med 13 nivåer och på toppen av pyramiden finns det ett skimrande öga (i den ursprungliga utformningen fanns det ett palmträd). Man tror att symbolen har innebörden att människan vaknar upp efter den 13:e baktunperioden.

2007 bedömde Jay Zwally, forskare vid NASA-projektet ICESat, att all is i Norra ishavet kommer att ha smält år 2012.

Andra, som forskaren Habibullo Abdussamatov på Pulkovos astronomiska observatorium i Ryssland, hävdar att solfläckarna år 2012 kommer att orsaka starten på en mindre istid som kommer att pågå till mitten av nästa århundrade.

En del tror också att världens undergång sker genom kollisionen mellan jorden och en planet som kallas Nibiru. Att den här himlakroppen skulle existera är emellertid mer en sumerisk myt än produkten av astronomiska observationer.

Det mayafolket lyckades upptäcka, 2000 år innan man gjorde det med hjälp av datorer, är att 21 december 2012 sammanfaller med slutet på jordens precession (förändringar i riktningen av axelns rotation) som är en cykel på nästan 26 000 år.

Under vintersolståndet 2012 kommer solen att vara positionerad precis vid den ”mörka klyftan” i Vintergatan, något som kan beskrivas som att galaxen ”sitter” ovanpå jorden. En del astronomer definierar denna galaktiska linjering som att det öppnas en dörr från jorden till himlen.

Vare sig det är sanning eller myt så utgör profetior om 2012 bra möjligheter att reflektera över mänsklighetens öde, vår roll som människor och vår roll som kännande varelser i ett ofantligt kosmos.

Tilläggsrapportering av Vanessa Rios.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35111/