2011 tumultartat för mänskliga rättigheter
USA:s biträdande minister för människorättsfrågor Michael Posner. (Foto: Shar Adams, Epoch Times)


Det har varit ett tumultartat, inspirerande och på vissa sätt ett besvikelsens år för de mänskliga rättigheterna enligt två rapporter som släpptes förra veckan.

Amnesty International släppte sin femtionde årsrapport om mänskliga rättigheter, ”State of the World 2012”, den 21 maj och det amerikanska utrikesdepartementet släppte sin rapport ”Country Reports on Human Rights Practices” för 2011 den 24 maj. En årlig rapport som har getts ut sedan 1970-talet.

Båda rapporterna noterar en inspirerande kamp av människor som hävdar sina rättigheter och frihet från förtryckarregimer, särskilt i Mellanöstern. De dokumenterar också att allt fler restriktioner införts för att hindra deras kamp.

”Under 2011 såg vi alltför många regeringar slå ner på sina medborgare under förevändning att återställa ordningen när de krävde universella mänskliga rättigheter och att få göra sina röster hörda” säger Michael Posner, USA:s biträdande minister för människorättsfrågor, i rapporten.

”Händelserna under året visar att det verkliga valet inte står mellan stabilitet och säkerhet utan mellan reform och oroligheter”, fortsätter rapporten.

Den amerikanska rapporten dokumenterade brott mot mänskliga rättigheter i 199 länder och territorier.

I sitt tal vid Foreign Press Center i Washington den 24 maj konstaterade Posner att förutom fall av godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och restriktioner för yttrandefrihet och mötesfrihet, har det varit en rad med negativ utveckling under 2011. Vissa länder blev mindre fria på grund av bristfälliga val, nedtystande av media, Internetcensur och försök att inskränka eller kontrollera verksamhet i icke statliga grupper.

Andra fortsatte sin förföljelse av religiösa minoriteter och ökad diskriminering på grund av ras eller etniska skäl.

Mänskliga rättigheter fortsätter att kränkas på ett systematiskt sätt i länder som Iran, Nordkorea, Turkmenistan, Uzbekistan, Eritrea, Sudan och Syrien, sade Posner.

Vi har också sagt att det finns stora utmaningar angående mänskliga rättigheter i länder som Ryssland, Kina och Pakistan där USA har viktiga politiska intressen.

I rapporten utpekas Ryssland för ”betydande oegentligheter och bedrägerier” under de senaste allmänna valen och man noterade att Internetcensur, attacker mot journalister och trakasserier av personer som utmanar regeringen hade ökat.

I Kina har situationen för mänskliga rättigheter försämrats under året, enligt rapporten, särskilt yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet.

Som svar på en fråga om Kina, sade Posner:

Utrymmet för de mänskliga rättigheternas försvar har minskat.

Han nämner fallet med advokaten Gao Zhisheng, som fortfarande är fängslad i Shenzhen för att ha stått upp för Falun Gong-utövare och petitionärer i Kina.

Det är tufft för journalister. Det är tufft för bloggare. Och vi har också sett och är bekymrade över inskränkningarna i religionsfriheten för tibetaner och vi är mycket bekymrade över självbränningarna, sade Posner.

Det finns också några goda nyheter. För första gången har Burmas regering gått mot ”ökad öppenhet, demokrati och frihet”, enligt rapporten.

”Storleken på uppgiften som ligger framför dem har inte minskat spänningen i dessa första steg eller känslan av att det finns en möjlighet som kan inspirera andra slutna samhällen”.

Öppna och trovärdiga val i Zambia och Tunisien erbjöd också hopp, medan Colombia har gjort framsteg med att stoppa utomrättsliga avrättningar.

Amnesty Internationals rapport dokumenterar rapporter om mänskliga rättigheter i 155 länder och precis som i den amerikanska rapporten noterar de modet hos dem som kliver fram för att åstadkomma förändring.

Dock fördömde Amnesty bristen på internationella åtgärder för mänskliga rättigheter och förmanande FN:s säkerhetsråd för bristande ledarskap, särskilt med hänvisning till händelserna i Syrien och anklagade USA för att sätta ekonomiska intressen före mänskliga rättigheter.

USA har traditionellt gått i spetsen för kampen för rättvisa”, sade Frank Jannuzi, chef för Amnesty International, Washington, i ett uttalande på onsdagen.

I en tid präglad av globalisering, har USA alltför ofta trängt undan oro för mänskliga rättigheter och istället fokuserat på ekonomiska och nationella säkerhetsprioriteringar. Detta är kortsiktigt”.

Vid en tidigare pressträff på utrikesdepartementet har Posner försvarat den amerikanska regeringens ståndpunkt och sagt att säkerhet, ekonomiska, politiska och diplomatiska intressen, alla måste vara balanserade, och mänskliga rättigheter ”kommer alltid att vara en del av diskussionen”.


Utrikesminister Hillary Clinton. (Foto: Shar Adams/Epoch Times)

Utrikesminister Hillary Clinton. (Foto: Shar Adams/Epoch Times)

Utrikesminister Hillary Clinton sade att förvaltningen ser engagerade civila grupper och individer på gräsrotsnivå som ett sätt att stödja förändringar, liksom diplomati mellan regeringar.

Vi stödjer insatser runt om i världen för att ge människor en röst i sina samhällen, en del i dess ekonomi. Och vi stödjer dem när de själva vill bestämma framtiden för sina liv och de bidrag de kan ge till sina länders framtid”, sade hon när rapporten lanserades.

”Vi tror att detta är vägen, tillsammans kan vi göra de mänskliga rättigheterna till en mänsklig realitet”.

Översatt från engelska.