2011 och framåt: Kinas fastighetsbubbla spricker
Pudongs skyline – Shanghais finansdistrikt. (Foto: Philippe Lopez / AFP / Getty Images)


Många av de händelser som var utmärkande för 2011 kommer inte bara att hänföras till den svunna historien när vi går in på det nya året. De saker som sattes i rörelse i år kommer att fortsätta att spela roll och forma det kommande året. Epoch Times ser tillbaka på avgörande ögonblick och rörelser runt om i världen som garanterat kommer att skapa rubriker igen år 2012.

Överallt i Kinas större städer sträcker sig bostadskomplex i form av imponerande skyskrapor. När natten faller blir byggnaderna mörka: nästan inte ett enda ljus syns från de stora byggnaderna.

De släckta tomma byggnaderna är ett tecken på att 2012 kan medföra stagnation eller till och med kollaps för Kinas tidigare högtflygande ekonomi, något som skulle sända chockvågor till den bräckliga världsekonomin.

Kinas fastighetsmarknad har en enorm överkapacitet: Shanghai ensamt har 9718 miljoner kvadratmeter osålda nya lägenheter. Samtidigt är bostadspriserna utom räckhåll för de flesta. Bostäder i Peking och Shanghai kostar 20 gånger den genomsnittliga stadsbons årsinkomst, och i hela Kina har 85 procent av dem som bor i städerna och som behöver en ny bostad, inte råd att köpa en.

I oktober började priserna gå ner, och stora städer med sjunkande fastighetspriser är mer än dubbelt så många, jämfört med städer med ökande priser.

Dessa siffror är sannolikt ett tecken på vad som komma skall. Den kinesiska regimen har skärpt kreditgivningen för att stävja en skenande inflation. Med ett överflöd av osålda bostäder, skyhöga priser, och en begränsad penningtillgång, kan botten gå ur marknaden.

Under de senaste sex eller sju år har kinesiska myndigheter fokuserat på bostadsbyggande för att stimulera ekonomin. Denna ekonomiska stimulans skulle försvinna.

När bostadspriserna faller kommer byggmästarna att upptäcka att de inte kan betala tillbaka sina lån, vilket äventyrar det kinesiska banksystemet. Dessutom kommer den inofficiella grå marknadens banksystem, där stora statsägda företag är långivare, att drabbas av enorma förluster.

Lokala myndigheter, som får 30 till 50 procent av sina intäkter från markförsäljning, kommer inte att kunna fullgöra sina åtaganden.

Kina, som bär en större skuldbörda än konkursmässiga Portugal, kommer att bli bankrutt. Det kinesiska folket kommer att möta svårigheter, och krisen kommer att medföra en ansträngd världsekonomi.

Översatt från engelska.