200 ton kvicksilver i nedlagd fabrik i Kiev
Bakom planket ligger JSC Radical fabrik i Kiev som utsätter de närboende för kvicksilver som förångas och sipprar ner i marken. (Foto: med tillstånd av Oleksiy Batchenko/oleksiy-b.livejournal.com)


Omgivet av bostadshus och affärscenter ligger en nedlagd fabrik med 200 ton kvicksilver som sakta avdunstar och sprids över staden. Många människor som bor i området är helt omedvetna om riskerna.

– Nej, jag har inte hört talas om det, svarade Artur Belskyi, på frågan om han hade hört talas om kvicksilvret vid gamla JSC Radical fabriken.

Han har de senaste 14 åren bott någon kilometer från fabriken. Den var i drift mellan 1952 och 1996 och byggdes strax utanför staden efter andra världskriget. Sedan dess har Kiev vuxit och fabriken omsluts nu av stadsbebyggelsen.

Kommunstyrelsen hade planer på att sanera området, eftersom kvicksilver är ett farligt ämne, men planerna skrotades på grund av budgetunderskottet.

Kievbon Oleksly Batchenko uppmärksammade den giftiga fabriken första gången 2009. Han blev nyfiken när han passerade förbi och bestämde sig för att ta en närmare titt. Kvicksilvret låg fritt exponerat. Han fotograferade och gjorde en video som chockade invånarna i Ukraina och fick uppmärksamhet i media.

– Men nu verkar det som ingen längre bryr sig. Förutom handlarna som säljer kvicksilver från området, verkar folk inte bry sig om problemet längre, sade han.

När Batchenko gick över det övergivna området nyligen såg han spillror av gammal utrustning indränkta med kvicksilver som bildade pölar som avdunstade i det fria.

Kievs kommunstyrelse sade till Epoch Times att det finns cirka 200 000 ton avfall som innehåller kvicksilver på fabriksområdet.
Ekologen Denys Pavlovskyi, samordnare i den ekologiska organisationen MAMA-86 kemiska program, förklarade att det bara finns 200 ton kvicksilver som exponeras för luften. De 200 000 ton avfall som innehåller kvicksilver omfattar utrustning, mark, material som använts i fabriken och betonggolvet.


Kvicksilverpölar i det fria finns vid JSC Radical-fabriken i Kiev. (Foto: med tillstånd av  Oleksiy Batchenko/oleksiy-b.livejournal.com)

Kvicksilverpölar i det fria finns vid JSC Radical-fabriken i Kiev. (Foto: med tillstånd av Oleksiy Batchenko/oleksiy-b.livejournal.com)

Hälsokonsekvenser

För att beskriva skadorna som kvicksilver i dessa kvantiteter, som hittas vid den övergivna fabriken kan åstadkomma, beskrev Pavlovskyi vilken effekt den lilla mängd kvicksilver som finns i en vanlig fluorescerande lampa kan ha.

En sådan lampa innehåller i genomsnitt 2-5 mg kvicksilver. Om den är trasig i ett rum på 50 kvadratmeter, cirka 9 meter från golv till tak, kommer det att överskrida den högsta tillåtna halten 300-400 gånger.

– Man kan föreställa sig, vad som händer med 200 ton kvicksilver som förångas, sade han.

Kvicksilverånga kan ge nedsatt syn och hörsel samt neurologiska sjukdomar. Kvicksilvret kan också komma in i grundvattnet och tas upp av grödor, tillade Pavlovskyi.

Det fanns planer på att sanera kvicksilvret men budgetnedskärningar satte stopp för det. En plan för saneringen av kvicksilvret finns dock inlagd i 2013 – 2017 års federala ekologiska program.

Inom mindre än en kilometers radie runt fabriksområdet finns två stora affärscentrum och en tunnelbanestation.

Fabriken ansågs vara en av Sovjetunionens kemiska jättar. Den producerade klor, kaustiksoda, svavelsyra och saltsyra, inte bara för Sovjetunionen utan också för export till många länder i Europa. På grund av hälsoriskerna vid exponering begränsades anställningstiden till åtta års arbete på fabriken. I mitten av 1990-talet gick JSC Radical i konkurs.

Idag är farorna med kvicksilver erkända i världen. Representanter för 140 FN-länder stöttade i år ett globalt kvicksilveravtal som syftar till att kontrollera och minska användningen av kvicksilver.

Avtalet kallas Minamata konventionen. Den är uppkallad efter en stad i Japan där kvicksilverförorening orsakade allvarliga skador på människors hälsa i mitten av nittonhundratalet.

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/3CPeuSSa_qI?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Kort video om JSC Radical fabrik i Kiev, Ukraina, visar tonvis med kvicksilver som spillts på marken. (Med tillstånd av Oleksiy Batchenko/Oleksiy-b.livejournal.com)

Översatt från engelska.