200 miljoner arbetslösa 2013 - varnar FN
Arbetssökande väntar på att få träffa tänkbara arbetsgivare på en jobbmässa på Manhattan den 17 januari 2013 i New York City. (Foto: Mario Tama / Getty Images)


Förenta nationerna varnade på tisdagen att uppskattningsvis 5,1 miljoner fler människor kommer att vara utan jobb i 2013, och de värst demografiskt drabbade är ungdomarna.

I FN:s internationella arbetsorganisations (ILO) årsrapport, ”Globala anställningstrender 2013 (Global Employment Trends 2013)”, visar siffrorna att den globala arbetslösheten är på uppgång igen efter att ha gått ner två år i rad, vilket återspeglar en nedgång i den ekonomiska tillväxten. Det totala antalet arbetslösa människor i världen ökade med 4,2 miljoner 2012 till fler än 197 miljoner, vilket är 5,9 procents arbetslöshetsgrad, rapporterade organisationen.

Nästan 13 procent av de arbetslösa var i åldern 24 år och yngre, enligt organisationen.

”Många av de nya jobben kräver färdigheter som de arbetssökande inte har,”sade ILO:s generaldirektör Guy Ryder i ett uttalande på ILO:s hemsida. ”Regeringarna bör öka sina ansträngningar för att stödja utbildnings- och fortbildningsaktiviteter för att hantera sådana obalanser som särskilt drabbar unga människor.”

Trettiofem procent av alla unga arbetslösa var utan arbete i sex månader eller mer i länder med utvecklade ekonomier, vilket var en ökning med cirka 6,5 ​​procent från 2007, enligt ILO.

Många unga människor upplever nu långtidsarbetslöshet redan vid sitt inträde till arbetsmarknaden,” sade Ryder till CNN. ”När detta inträffar tidigt i en persons karriär kan det göra stor skada på deras långsiktiga anställningsmöjligheter.”

Omkring en fjärdedel i ökningen av världens arbetslöshet fanns i länder med utvecklade ekonomier, uppgav ILO-rapporten. De andra tre fjärdedelar av ökningen berodde på ”spridningseffekter” i andra regioner, nämligen Östasien, Sydasien och Afrika söder om Sahara, rapporterade ILO.

”De osäkra ekonomiska utsikterna och bristerna i politiken för att motverka detta har försvagat den sammanlagda efterfrågan och håller tillbaka investeringarna och anställningarna,” sade Ryder, enligt ILO. ”Detta har förlängt arbetsmarknadens nedgång i många länders arbetsmarknader, sänkt skapandet av sysselsättningar och ökat varaktigheten av arbetslösheten även i vissa länder som tidigare haft låg arbetslöshet och dynamiska arbetsmarknader.”

I rapporten konstateras att långtidsarbetslösheten ökade också och poängterade att omkring en tredjedel av Europas arbetslösa inte har haft arbete i över ett år, rapporterar BBC. Omkring 39 miljoner människor runt om i världen har gett upp försöket hitta ett jobb, tillade rapporten.

ILO konstaterade att länder med lärlingsutbildning, däribland Tyskland, Schweiz och Österrike, hade de lägsta siffrorna på ungdomsarbetslösheten i världen.

Den högsta siffran på den  globala arbetslösheten var 6,21 procent under 2009, efter den globala ekonomiska kollapsen, rapporterade Associated Press. Den globala arbetslösheten förra året var 5,93 procent.

Översatt från engelska