200 år av nordisk fred firades i Kungälv
Iscensättning av trekungamötet vid Göta älvs mynning år 1101. Från vänster till höger: danernas kung Erik Sveinsson Ejegod, sveakungen Inge Stenkilsson, sveakungens dotter Margareta Fredkulla - diplomat och senare drottning, Norges kung Magnus Olausson Barfot. Träffen ägde rum på Marberget. Norge och Sverige var osams gällande skatter väster om Vänern och Danmark ville etablera ett ärkebiskopssäte i Norden. Norges kung fick igenom sin vilja om skatten och gifte sig med sveakungens dotter, som fick tillbaka området som förläning. (Foton: Susanne W Lamm)


Bohus fästning i nuvarande Kungälv ligger mitt i den historiska skärningspunkten mellan Sverige, Norge och Danmark. I olika perioder har den också kontrollerats av de tre olika länderna. En utmärkt plats för Nordiskt Forum, med andra ord. 

Den 7 juni avslutades fem dagar av samnordiska arrangemang med ett firande av 200-årsminnet den norska grunnloven (grundlagen) från 1814, som även markerar 200 år av fred mellan de nordiska folken. Den skrevs efter att den svensk-norska unionen (1814-1905) ingåtts i och med freden i Kiel samma år, då Danmark fick avträda Norge till Sverige.

Kungälv har en lång samnordisk historia. Redan 1101 hölls enligt Snorre det så kallade trekungamötet i närheten av nuvarande Kungälv, där Inge den äldre (Sverige), Erik Ejegod (Danmark) och Magnus Barfot (Norge) träffades för att reda ut en tvist om rätten att ta upp skatt väster om Vänern. Det slutade med att Inges dotter Margareta (kallad Margareta Fredkulla) giftes bort med Magnus Barfot, som dock dog bara något år senare. Margareta gifte då om sig med Nils av Danmark. En verkligt samnordisk drottning, alltså.

Det har dock inte alltid gått så fredligt till mellan de nordiska folken, och särskilt inte runt Bohus fästning. Den belägrades minst 14 gånger mellan 1482 och 1678 i olika inre och yttre stridigheter, men intogs aldrig. Som en påminnelse om platsens förflutna visade flera olika föreningar under Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar upp uniformer, exercis och stridstekniker från forna tider.

Framför fästningen firades den 200-åriga samnordiska freden med hissning av samtliga nordiska länders flaggor, nationalsånger och en konsert med Göteborgssymfonikerna under ledning av den världsberömde dirigenten Kent Nagano. Förutom musik av nordiska tonsättare bjöds det på verk av Beethoven. 

Dessutom höll Sveriges riksdags talman Per Westerberg och Norges ambassadör i Sverige, Anne K Lund, tal.