190 000 flyktingar väntas till Sverige i år
Hittills i år har drygt 230 000 flyktingar kommit till ön Lesbos i Grekland, och myndigheterna har svårt att klara av situationen. Hur många flyktingar som kommer till Sverige i år beror på hur andra EU-länder tar hand om asylsökande, men enligt en ny prognos kommer dubbelt så många komma som man tidigare räknat med. (Foto: Eric Thayer/Getty Images)


Upp till 190 000 migranter väntas söka asyl i Sverige i år. Det är mer än dubbla antalet jämfört med vad Migrationsverket räknade med i somras.

På torsdagen presenterade Migrationsverket en ny prognos för asylsökande i Sverige. Mellan 140 000 och 190 000 väntas komma, varav 29 000-40 000 är ensamkommande barn. Prognosen är dock osäker.

— Vi ser bilder på människor som bokstavligen vandrar från Grekland, över Balkan och Tyskland mot Norden, sade myndighetens generaldirektör Anders Danielsson på presskonferensen.

Fler än någonsin söker asyl i Europa, men det finns ingen gränskontroll och ingen exakt siffra, sade Danielsson. Hittills i år tror man att omkring 700 000 människor sökt asyl i Europa, men siffran kan vara långt högre. Flyktingströmmen saknar motstycke i modern tid, både ur europeiskt och svenskt perspektiv.

Rekordmånga asylsökande till Sverige senaste veckan

Enligt beräkningarna kommer Migrationsverket att behöva ytterligare 29 miljarder kronor för att klara av situationen nästa år. Boendesituationen är kritisk, enligt Danielsson.

— I natt hade vi en situation där vi hade fullt överallt. Men det rör sig hela tiden, sade han.

Man räknar med att upp till 45 000 boendeplatser kommer att saknas i slutet av året. En inventering av möjliga boenden pågår hela tiden, sade Danielsson. Bland annat har man tittat på möjligheten att använda skyddsrum som bostäder.

Förra veckan registrerade sig nästan 9 700 asylsökande till Sverige. Av dem var drygt 2 350 ensamkommande barn.