17 miljarder sms skickades i Kina under nyårshelgen
(Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Sms har blivit ett populärt sätt för kineser att skicka hälsningar på under det kinesiska nyåret. Enligt uppskattningar kommer över 17 miljarder sms skickas under perioden 6-12 februari.

Enligt Kinas ministerium för informationsindustri skickade det kinesiska folket 592,1 miljarder sms under 2007, i snitt 1,6 miljarder per dag. Med en minmikostnad på 10 cent per sms gav det de två kinesiska mobilnätsföretagen en intäkt på 160 miljoner yuan. Antalet sms har ökat kraftigt kring vårfestivalen enligt tidigare undersökningar. 11 miljarder sms skickades under det kinesiska nyåret 2005. 2006 var siffran 12,6 miljarder och 2007 15,2 miljarder.

Den dramatiska ökningen av antalet mobiltelefonanvändare ligger bakom ökningen av sms. 2007 nådde antalet mobiltelefonanvändare 547 miljoner, vilket utgör 41,6 procent av den kinesiska befolkningen.

Översatt från version