16 000 fall av dödligt virus i Kina
Ett insjuknat barn på ett sjukhus i Peking den 9:e maj 2008. Det dödliga HFMD-viruset har blivit en epidemi i Kina. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Det dödliga viruset HFMD har blivit en epidemi i Fastlandskina. Fram till och med onsdagen den 7:e maj har minst 16 000 barn smittats av viruset och 28 dödsfall har bekräftats.

Enligt källor i flera provinser och städer fortsätter antalet fall av HFMD att stiga.

Den 6:e maj rapporterade Guangdongprovinsens hälsodepartement 3 100 fall av HFMD vilket var 1 408 fler än dagen innan. Inga dödsfall hade då rapporterats av myndigheterna.

Vid midnatt den 5:e maj visade siffrorna från hälsodepartementet i staden Fuyang i Anhuiprovinsen 738 nya fall av HFMD. Totalt 5 667 fall av sjukdomen hade rapporterats plus 22 dödsfall.

Samtidigt kommer spridda rapporter från 17 städer i Anhui där det totala antalet smittade uppges vara 6 445 stycken. Av dessa ska 3 166 fall ha behandlats och botats, varav 104 fall var allvarliga.

1 988 fall av HFMD rapporterades av Shanghais hälsodepartement den 5:e maj, varav inga uppgavs vara allvarliga fall.

HFMD har fortsatt att spridas i Peking, värdstaden för de olympiska spelen i sommar. Enligt personal inom hälsosektorn i Peking fanns det för tre dagar sedan 1 482 fall av HFMD i Peking. Efter det har inga fler siffror avslöjats. Flera fall har rapporterats från två förskolor i Peking. Båda förskolorna har stängts.

Det kinesiska hälsodepartementet och Världshälsoorganisationen höll en presskonferens i Peking den 8:e maj. Både kinesisk och utländsk media bevaka situationen och många utländska media ställde frågor.

Hälsotalesmannen Qunan Mao avslöjade emellertid ingen information kring HFMD-epidemin, vilket var vad de flesta var intresserade av. Efter presskonferensen fortsatte journalisterna att ställa frågor till Mao, som endast svarade att ny information skulle komma så småningom.

Under presskonferensen sade Mao att det inte förekommit några anmärkningsvärda förändringar i situationen för HFMD-viruset. Enligt honom kommer det med tanke på sjukdomens natur dyka upp fler fall i juni och juli.

– Experter uppskattar att det kan utbryta fall i andra områden också, sade han.

Mao försäkrade att Kina ytterligare kommer att förstärka bevakningen av sjukdomen och att epidemin inte ska komma att påverka de olympiska spelen i Peking.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-12/70561.html