153 gruvarbetare instängda i översvämmad gruva i Shanxiprovinsen
En gruvarbetare dricker soppa efter ett 12-timmarsskift där man försökt rädda medarbetare vid Wangjialings kolgruva. (Foto: Getty Images)


Räddningsarbetare förde en desperat kamp mot klockan på måndagen för att rädda 153 gruvarbetare som stängts in i en översvämmad kolgruva i Shanxiprovinsen i norra Kina.

Kinesisk media har rapporterat omfattande om hur gruvolyckan inträffade på eftermiddagen den 28 mars när 261 gruvarbetare föll ner i ett underjordisk gruvschakt som man av misstag brutit igenom till. Den provinsiella arbetssäkerhetsadministrationen och byrån för krishantering bekräftade att 108 gruvarbetare lyfts ut och 153 fortfarande sitter fast i det översvämmade schaktet. 

Gruvan, som ligger i Xiangning-häradet i Shanxiprovinsen, är en stor, statsägd kolgruva som fortfarande är under konstruktion. De instängda gruvarbetarna är mestadels migrantarbetare från provinserna Shanxi, Hebei, Hunan och Guizhou. De är tillfälligt anställda av företaget Yijiang som är kopplat till China National Coal Group, en av de viktigaste statsägda företagen som sorterar direkt under särskild kommission i den kineiska regeringen, enligt rapportering från Kinas nationella radio.

Regimledarna Hu Jintao och Wen Jiabao har beordrat lokala myndigheter att göra allt för att rädda de instängda gruvarbetarna. Vice premiärminister Zhang Dejiang har flugit till Shanxi för att personligen övervaka räddningsaktionen.

Räddningsarbetare fokuserade på att pumpa ut vattnet ur gruvhålan och förhindra att mer vatten kommer in, enligt Liu Dezheng, som är biträdande chef för provinsens arbetssäkerhetsadministration och uttalade sig på en presskonferens på mångag kväll.

Omkring 1000 räddningsarbetare och 10 vattenpumpar har skickats till kolgruvan. Räddningsarbetare jobbade oupphörligt med att pumpa ut en halv miljon liter vatten ur hålet varje timme, sade Liu. De instängda gruvarbetarnas tillstånd är okänt.

Gruvexperter skickades också till platsen för att undersöka möjligheterna att skapa nya dränagekanaler för att snabbt kunna tömma hålet på vatten.

Under de senaste tio åren har Kina fortsatt vara det land där flest människor dör i gruvolyckor. Shanxiprovinsen, som ligger i en kolrik och gruvtät del av Kina, är ökänt för sina många gruvolyckor.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32363/


Räddningspersonal lastar ur metallrör och pumputrustning vid Wangjialings kolgruva, 29 mars. (Foto: Getty Images)

Räddningspersonal lastar ur metallrör och pumputrustning vid Wangjialings kolgruva, 29 mars. (Foto: Getty Images)