150 000 pingviner döda sedan isberg stängde vägen till vattnet
Pingviner på ett isblock på Antarktis den 10 mars 2014. Tiotusentals adeliepingviner tros ha svält ihjäl efter att ett gigantiskt isberg hindrat dem från att skaffa mat. (Foto: Vanderlei Almeida /AFP/Getty Images)


Uppskattningsvis 150 000 adeliepingviner har hittills dött på Antarktis efter att ett enormt isberg skärmat av dem från vattnet i den bukt där de lever. Det finns dock hopp för de kvarvarande pingvinerna, eftersom isberget nu börjat falla sönder.

Isberget, som kallas B09B, har täckt Commonwealth Bay sedan 2010, enligt forskare på University of New South Wales i Australien. Det har tvingat pingvinerna att ta sig så långt som 60 km för att få tag på mat.

Commonwealth Bay är ett enormt område där vattnet inte fryser, på grund av starka vindar. Normalt sett är där perfekta förhållanden för pingviner att samla föda. Isberget som nu täcker området har en area på närmare 300 000 hektar.

Bara några tusen kvar

Forskarna, som samlade in data mellan 2013 och 2014, säger att populationen av adeliepingviner har minskat till bara några tusen.

– De senaste fem årens regionala förändringar orsakade av isberget B09B har lett till radikal minskning av antalet adeliepingviner och katastrofala fortplantningsproblem, jämfört med de första räkningarna som gjordes av Mawson för ett århundrade sedan, sade forskaren och huvudförfattaren till artikeln, Kerry-Jayne Wilson, på West Coast Penguin Trust i ett uttalande.

Kolonin upptäcktes ursprungligen av Sir Douglas Mawson under hans expedition mellan Australien och Antarktis 1911-1914.

Kerry-Jayne Wilson var en de forskare som samlade in fakta om pingvinerna.

– Det var hjärtskärande att se hur isen påverkade pingvinerna. De normalt bullriga och aggressiva adeliepingvinerna var så dämpade att de knappt lade märke till att vi gjorde intrång på deras område. Det var sorgligt att gå omkring bland tusentals frystorkade fjolårsungar och hundratals övergivna ägg, sade hon.

Har börjat falla sönder

Forskarna drar slutsatsen att isberget B09B bär skulden för den här nedgången, eftersom en koloni av adeliepingviner, som befinner sig omkring 8 kilometer från de andra kolonierna, frodas.

Det finns dock visst hopp.

– Det senaste året har den fasta isen på B09B börjat falla sönder i Commonwealth Bay, vilket är mycket goda nyheter för pingvinkolonierna, sade Chris Fogwill, en av författarna till rapporten, i ett uttalande.

Pingvinmammans sorg