15 frågor som lägger grunden för ett lyckat 2017


Med ett nytt år uppstår ofta en önskan om att starta på nytt och ta nya tag med mål och aspirationer. Therése Gedda, som har varit verksam som entreprenör i 15 år och även forskat i entreprenörskap, betonar vikten av att inte glömma att titta på året som passerat och det som varit innan man sätter inspirerande målsättningar för det nya året.

– Att stanna upp och reflektera över vad som ger glädje, energi och välbefinnande är ett fantastiskt verktyg för att ständigt utvecklas och växa som människa. Man behöver inte göra en tillbakablick just kring jul och nyår, utan det kan man göra när som helst under året. Men många ser ett nytt år som en ny chans eller en ny möjlighet, och därför är det värdefullt att då även reflektera över vilka lärdomar man har fått med sig, säger Therése.

Att lägga en ny grund

Om det gångna året har varit tufft och man genomlidit olika förluster, kan det vara frestande att hoppa över utvärdering och reflektion. Hellre glömmer man kanske det som varit, blickar framåt och hoppas att det nya året ska bringa mer lycka och framgång. Men genom att ta sig tiden att medvetet reflektera och gå igenom de val som krävs för förändring, minimerar man risken att fortsätta styras av missgynnande vanor och gamla sanningar, menar Therése.

Varför klagande är förödande för hälsan – och hur du bryter mönstret

Vanor och händelser som varit upphov till glädje och känts meningsfulla tidigare år, kanske inte gör det längre. Med en paus för reflektion tar du tillvara på möjligheten att ompröva var du varit och vart du är på väg. Själv brukar Therése göra en grundlig genomgång av året som gått under just mellandagarna. Det har varit ett konsekvent inslag i hennes liv de senaste 10 åren.

– Det handlar om att både titta på vad som har gått bra, och vilka utmaningar man haft under året. När har du känt dig på topp, och vid vilka tillfällen upplevde du att du åstadkom något speciellt? Fråga dig även hur du kan undvika att falla tillbaka i vanor som inte är positiva eller meningsfulla för dig.

När du funderar över det gångna året får du ett bättre perspektiv på vad som fungerat och vad du vill göra annorlunda. Då skapar du bättre förutsättningar när du ska sätta mål för det nya året, säger Therése.

På den internationella arenan anlitas Therése Gedda som proffstalare i ämnen som affärskultur, och entreprenöriella trender och tänkesätt. Hon är grundare och VD för det prisbelönta bolaget 30minMBA, vars app syftar till att hjälpa upptagna entreprenörer med att snabbt tillgodogöra sig kunskaper inom flertalet områden på ett lättsmält sätt. (Foto: Privat)

På den internationella arenan anlitas Therése Gedda som proffstalare i ämnen som affärskultur, trender och entreprenöriellt tänkande. Hon är grundare och VD för det prisbelönta bolaget 30minMBA, en innovativ tjänst inom mobilt lärande, vars app syftar till att hjälpa upptagna entreprenörer med att snabbt tillgodogöra sig de senaste affärskoncepten på ett lättsmält sätt. (Foto: privat)

Hur gör man?

Det finns många sätt att göra en reflektion på, berättar hon. Du kan ta stöd av kalender, dagbok, bloggposter och andra sociala medier för att gå tillbaka månad för månad och påminna dig om vad du gjort. Du kan även utgå från områden i livet. Lista framgångar och motgångar som du upplevt professionellt på jobbet eller med din verksamhet. Gör samma sak med personliga händelser som relationer, fysisk och psykisk hälsa, ekonomi, intressen och andra områden.

– Det är viktigt att ta sig tiden att skriva ner sina lärdomar och insikter. Men oavsett om du gör det för hand eller digitalt, så ska det passa dig som individ, och kännas naturligt och inspirerande.

Så vaknar du tidigt utan att känna dig trött

Therése rekommenderar att man är i en miljö där man känner sig kreativ. Medan vissa känner sig inspirerade i en hotellobby eller på ett café, så föredrar andra att sitta hemma i en fåtölj och lyssna på lugn musik medan de gör sin årsutvärdering.

– Att reflektera kan ta alltifrån 15 minuter eller 5 timmar. Det bör hur som helst vara tid som du avsatt helt för dig själv. Stäng av notiser och lägg undan telefonen. Fokusera på reflektionen.

En annan viktig aspekt är att bekräfta och fira sina framgångar, berättar hon. Titta på vad du har åstadkommit och hur du känner kring det. Det kan vara att du har fördjupat en relation med en god vän, att du gjort en resa du drömt om, att du tagit dig igenom en process eller uppgift som legat utanför din bekvämlighetszon, att du lärt dig nya saker, eller läst böcker som är viktiga för din personliga och professionella utveckling.

– Ta även med de små segrarna, och inte bara de stora. Ge dig själv utrymme att känna tillfredsställelse och glädje över allt året givit dig och det du har åstadkommit, säger hon.

15 frågor att ställa sig själv

Tiden för återblick och reflektion är en kraftfull process. För att få största möjliga nytta av den kan en viss struktur vara till hjälp. Therése tipsar om några frågeställningar man kan ställa sig när man gör sin utvärdering:

 1. Vad har fungerat bra under året?
 2. Vad har du uppskattat mest?
 3. Vilka prestationer har gett stor tillfredsställelse?
 4. När var du på topp?
 5. Inom vilka områden känner du att du lyckats med det du velat uppnå?
 6. Vilka är de positiva och meningsfulla ögonblicken och upplevelserna?
 7. Vilka var utmaningarna under året och varför?
 8. Vilka tillfällen sticker ut och känns extra betydelsefulla?
 9. Vad har du lärt dig under året?
 10. Vad vill du förändra inför nästa år?
 11. Hur har du vuxit och utvecklats?
 12. Vilka vanor har varit bra och utvecklande?
 13. Vilka vanor har hållit dig tillbaka?
 14. Hur kan du undvika att falla tillbaka i vanor som inte är meningsfulla för dig?
 15. Vilka av målen som du satte upp för år 2016 lyckades du med?

– Utifrån reflektionen och lärdomarna kan du generera bättre frågor när du planerar inför det kommande året, så som: Vad kan jag ta med mig in i 2017? Vilka målsättningar har jag? Vilka vanor vill jag ha? Vad är viktigt för mig? Detta är steg två. Man behöver inte nödvändigtvis göra både reflektion över det gamla och målsättningar med det nya året vid ett och samma tillfälle, men det är värdefullt att göra båda för att påbörja 2017 på bästa möjliga sätt, avslutar Therése Gedda.

10 tecken på att du är kreativ