14 miljoner år gammalt kattliknande rovdjur undersökt


Ett fynd i Östafrika av en art av ett utdött rovdjur har studerats av Reihaneh Dehghani. Djuret, som liknar en liten tamkatt, har nu namngivits och placerats i ett evolutionärt sammanhang.

För 14 miljoner år sedan fanns i Östafrika ett litet rovdjur som påminner om en liten tamkatt. Det här djuret förknippas sedan tidigare med människans ursprung. I västra Kenya, Fort Ternan, har det gjorts utgrävningar av fossil efter människor och där fanns även fossil av utdöda rovdjur.

Ett ovanligt fynd gjordes i form av en mycket välbevarad skalle av Kanu, vilket betyder litet rovdjur på swahili. För att namnge djuret kombinerades Kanu med lewisae, efter Margaret E Lewis, som har ägnat stor tid att forska kring utdöda afrikanska rovdjur. Det vetenskapliga namnet blev sålunda Kanuites lewisae.

Reihaneh Dehghani har i dagarna disputerat med fokus på fossila former av små östafrikanska rovdjur. Resultatet av studierna tyder på att Kanuites lewisae tillhör rovdjursfamiljen Viverridae. Idag finns sibetkatter och genetter kvar i den familjen.

Författaren har beskrivit djuret och har försökt sätta in det i ett evolutionärt sammanhang genom att jämföra fossilfynden med andra levande eller utdöda rovdjur. Förmodligen var det ett litet allätande rovdjur, fast köttdieten övervägde. Om det levde i träd eller inte går inte att utläsa av de få fynden.

Reihaneh Dehghani disputerade den 29 maj i Stockholm, under titeln: Aspects of carnivoran evolution in Africa.