1,3 miljoner svenskar riskerar fattigdom


Var sjunde person, 1,3 miljoner svenskar, riskerar fattigdom med den lön de har enligt en stor undersökning av levnadsförhållandena inom EU som SCB publicerade på onsdagen.

När undersökningen gjordes 2010 riskerade knappt 116 miljoner personer i EU att hamna i fattigdom eller social utestängning, då var Sveriges andel 1,4 miljoner personer. Under 2011 har andelen personer ökat i EU med 900 000, i Sverige skedde en minskning, till 1,3 miljoner personer.

EU menar med fattigdom att människors resurser inte räcker till för att de ska leva på en nivå som anses godtagbar i samhället. Med social utestängning avses de som av olika skäl inte kan vara delaktiga i samhället på ett sätt som de flesta tar för givet.

EU har som mål att innan år 2020 lyfta åtminstone 20 miljoner människor ur denna risksituation.

EU tittar på vilka inkomster människor har i relation till andra, materiell fattigdom och låg arbetsintensitet. Man mäter hur många personer som befinner sig i en situation som innebär risk för fattigdom och social utestängning, inte hur många som faktiskt är fattiga, skriver Eurostat.

Den största grupp i Sverige som riskerar fattigdom är ensamstående med barn. Där riskerar var tredje med en disponibel inkoms på 13 952 kronor, fattigdom enligt EU:s definition.

Var fjärde person med utländsk bakgrund jämfört med drygt var tionde svensk, riskerar fattigdom om de inte kan höja sina inkomster.

Enligt EU:s definition måste två vuxna och två barn som lever samman komma upp i en sammanlagda disponibel inkomst som är högre än 22 538 kronor per månad för att de inte ska riskera fattigdom, allt enligt EU:s undersökning.